Среща на тема ,,Успели роми и добри практики“ се проведе в ОУ “Проф. д-р Асен Златаров” с. Боянци

На 08.06.2022 г. в  Основно училище “Проф. д-р Асен Златаров” с. Боянци се проведе среща на общността, на която образователният медиатор от Основно училище „Васил Левски“ с. Караджово Бойчо Кочев  представи темата “Успели роми и добри практики”.

На срещата присъстваха родители на ученици, педагогически специалисти, ръководството на училището, както и официални гости.

Бойчо Кочев изтъкна ролята на образователния медиатор като връзка и ключов фактор в осъществяването на диалога между семейството и училището. Той сподели, че добрият пример на успешен ром трябва да се споделя, за да се затвърди желанието за образованост у подрастващите ученици от ромската общност.

Бойчо е бивш ученик на училището в с. Караджово, неговите родители го подкрепят във всяко начинание, за да се докаже пред общността, че може и се доказва  Подкрепен от семейството си и своите учители – понастоящем колеги, продължава образованието си като бъдещ преподавател по биология и здравно образование в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Като примери за успешна реализация на образовани представители от ромския етнос, в срещата се включиха доц. дн  Йосиф Нунев – писател, чийто творби се изучават в училище, университетски преподавател, автор на изследвания, свързани с десегрегацията в образованието, преодоляване на взаимните стереотипи и негативни нагласи в училище, както и д-р Асен Колев – доктор по философия, който има множество научни статии за проблемите на етническите и религиозните общности в България.

В резултат от срещата за присъстващите стана ясно, че образованието е ключа за успешната реализация на всеки човек, а пред ромите стои двойното предизвикателство – да променят негативните нагласи в общността и към нея, както и да преодолеят своята несигурност и немотивираност за позитивна промяна.