В СЕЛО ПОБЕДА СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ ( ERELA)

 

На 09.11.2022г в Обединено училище ,,Добри Войников село Победа област Добрич  се проведе среща с родители по проект ERELA.На срещата присъстваха над двадесет родители от общността. Водещи на срещата бяха Атанас Атанасов,  Валери Ангелов – експерти и Стефан Стефанов  образователен медитор. Темата  на срещата бе ,,Що е дискриминация“.  Атанас, Валери и Стефан  разясниха на присъстващите какво е  пряка и непряка дискриминация, как да бъде разпозната, ако има такава над самият човек или на друго лице. Акцентира се върху правата и задълженията ,както и дейността на КЗД  и нейните функции като институция. Друга важна точка от разговора със родителите бе към ,кои институции да се обърнат ако се почувстват дискриминирани под някаква форма. Обсъди се ,че никой гражданин на Република България не трябва да бъде дискриминиран по цвят на кожата ,вероизповедание ,етническа принадлежност и други. Голяма част от родителите споделят ,че са имали такива моменти но не са знаели ,че това е дискриминация и не са знаели към кого да се обърнат споделя Стефан Стефанов. Родителите споменаха по време на срещата, че най- много са усещали дискриминация при институции и при търсене на работа от работодатели , но не са знаели как се реагира. Вече знаят какво е дискриминация и как да я разпознават и когато имат такива проблеми , ще се обърнат към правилната институция.