Връщането към присъствено обучение в началните класове. Основни въпроси и отговори.

През първата седмица, в която бе предоставена възможност учениците от началните класове да се върнат към присъствено обучение след тестване за Ковид-19 в училище, от тази възможност се възползваха близо 52 000 ученици от над 3 500 паралелки. Те се намират в София и дванадесет други области. Останалите области ще получат тази възможност от настоящата седмица след като и в тях бяха доставени т. нар. “щадящи” децата тестове.

С цел да улесни по – лесно процеса на връщане към присъствено обучение, Център “Амалипе” предоставя по – долу обобщени въпроси и отговори на най- често задаваните въпроси, отнасящи се до педагозите и непедагогическия персонал. 

Кога ще се правят тестовете на учениците?

Тестовете ще се правят два пъти седмично преди започване на учебния процес. Това ще се прави в понеделник и четвъртък, а ако учебната седмица започва във вторник – вторник и четвъртък. Ако учебната седмица започва в сряда тестове на учениците ще се правят веднъж седмично в сряда. За целта, директорите следва да реорганизират учебния процес, така че в понеделник и четвъртък часовете да започват с 30 мин. по – късно.

Какво представляват тестовете?

Тестовете са два вида. При първия вариант детето отделя слюнка в торбичка, която се смесва с реактив, разклаща се и три капки от течността се поставят върху плочката за отчитане на резултата. Подобна е и процедурата при втория тест, при който вместо в торбичка се използва фунийка. Ако не се появи нито една черта, то тестът е невалиден и трябва да се направи нов. При поява на една черта тестът е отрицателен, а при две черти – положителен. Резултатите и при двата вида тестове са готови в рамките на 15 мин.

Колко време ще отнеме тестването на учениците и как ще бъде организирано?

Не повече от 30мин., като то ще бъде осъществявано два пъти седмично (понеделник и четвъртък). За целта, директорите трябва да реорганизират учебния процес, така че в понеделник и четвъртък часовете да започват с 30 мин. по – късно.
Тестването ще бъде извършвано в класните стаи и ще изисква участието на двама възрастни. Единият от тях ще бъде класният ръководител, а другият може да бъде медицинско лице (ако в училището има такова), образователен медиатор, родител или друг педагогически и непедагогически персонал.

Кои класове могат да се обучават присъствено?

Учениците от I до IV клас могат да се върнат присъствено в училище, ако минимум 50 % от родителите в дадена паралелка са дали писмено съгласие децата им да се тестват.

Кои ученици могат да се тестват в домашни условия?

Единствено децата със СОП. Всички останали ученици трябв да се тестват в класните стаи.

Как ще се обучават учениците, за които не е получено съгласие за тестване от родителите?

Училището трябва да организира синхронно или асинхронно обучение според възможностите на даденото училище. Обърнете внимание: обучението на тези ученици в ОРЕС не е задължително да е синхронно. Там, където няма възможност за синхронно обучение, отново ще бъдат използвани усилията на образователните медиатори и др.

Ако учител няма зелен сертификат, няма документ за антитела, както и документ, че е преболедувал Covid-19, трябва ли да се тества?

Да. Учителите ще могат да се тестват в училището с подобни щадящи тестове, които ще бъдат закупени от самото училище.

Как ще се процедира с учители, които не желаят да се тестват и нямат зелен сертификат?

Те следва да излязат в отпуска – платена или неплатена. Основание за това е заповедта на министъра на здравеопазването, задължаваща учителите да имат зелен сертификат или да се тестват.

Ще бъдат ли компенсирани учителите, които ще участват в тестването на учениците?

По 100 лв. за месеците ноември и декември 2021 г. ще получат учителите и непедагогическите специалисти, които изследват учениците за COVID-19 два пъти в седмицата, за да осигурят присъствено обучение в безопасна среда.

 

Брошура, представяща въпросите и отговорите, описани по – горе, може да изтеглите от ТУК – Брошура въпроси и отговори