Важна актуална информация за проект Твоят час

Училищата, които не са успели до този момент да регистрират всички търсени извънкласни дейности по проект „Твоят час”, ще могат да го направят от 3 ноември. В четвъртък системата http://tvoiatchas.mon.bg/ ще бъде отново отворена, за да могат директорите на училища да потвърдят извънкласните дейности, които ще се провеждат за учебната 2016/2017 година, ръководителите и продължителността на дейностите. Тогава ще могат и да се добавят търсени дейности, ако поради някакви причини те са пропуснати. По този начин ще бъдат финализирани и утвърдени училищните програми „Твоят час”.

Това става ясно от съобщение, публикувано на http://tvoiatchas.mon.bg/Important.aspx В него не е посочено до кога ще бъде отворена платформата, но е ясно, че директорите трябва да утвърдят извънкласните дейности възможно най-скоро: първоначалният срок за това бе 28 октомври. Вероятно платформата ще бъде отворена през настоящата и максимум през идната седмица.

При утвърждаването на извънкласните дейности всеки ръководител ще получи – чрез посочен е-майл – индивидуален акаунт. Чрез него той ще трябва да качив системата списък на включените ученици и разпределение. Също чрез него ръководителят ще качва информация за посещаемостта.

В съобщението на МОН е посочено, че „В случаи, че училище е създало необходимата организация за провеждане на извънкласни дейности от 02.11.2016 г., същите могат да започнат да се провеждат съгласно определения график на заниманията.”. Обръщаме внимание, че за целта е необходимо директорът да е подписал договор с РУО и след това – допълнително споразумение с ръководителите на групи. В противен случай разходите могат да не бъдат  признати. Експертите в РУО, отговарящи за „Твоят час” вече разполагат с образци за споразуменията с директори на училища. Ако вашето училище е утвърдило Училищната програма „Твоят час” и има готовност да започне конкретните дейности, потърсете РУО за сключване на споразумението с директора.

До дни МОН ще изпрати типови споразумения, чрез които директорите ще сключат договори  с юридически и физически лица, одобрени за ръководители на извънкласни дейности. След това те също могат да започнат да провеждат занятия.

Веднага след финализирането на Училищната програма „Твоят час” училищата ще могат да получат е предвидения аванс за изпълнението й. Съгласно чл.  93, ал. 2 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект „Твоят час”, авансът е в размер на 30%. Проект „Твоят час” е най-мащабната интервенция, финансирана от ОП „Наука  и образование за интелигентен растеж”. Чрез нея МОН, което е конкретен бенефициент на проекта и го управлява, има амбицията да достигне до всички училища. Повече за Проект „Твоят час”  вижте на http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2714&lang=1

Повече за това как става финансирането на извънкласните дейности по „Твоят час” вижте на http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2745&lang=1