Във Ветрино, с. Невша и с. Доброплодно се проведоха лектории на тема “Успели роми”, вдъхновявайки родители, ученици и учители

 Ветрино

       На 12.02.2024г. в община Ветрино се проведе вдъхновяваща лекция на темите –  “Успели роми” и “Ранни бракове“. Събитието бе организирано от Валери Ангелов и образователния медиатор Гинка Георгиева, която е образователен медиатор към ЦМЕДТ Амалипе.

 Целта бе да се споделят вдъхновяващи истории на младежи от ромския и турски произход, които да мотивират родители и ученици, да се стремят към постижения, независимо от трудностите, пред които са изправени в семействата и обществото.
Основните говорители на събитието бяха Атанас Атанасов, експерт работа с родители към ЦМЕДТ Амалипе гр. Велико Търново, който сподели своята вдъхновяваща история за успех. Той подчерта важността на образованието, настойчивостта и мотивацията в постигането на лични и професионални цели. Атанас разказа пред ученици и родители своите постигнати цели до сега в живота. Сподели предизвикателствата, пред които се е изправял, за да успее в живота.
Родителите и младежите споделиха, че тези истории ги вдъхновяват за продължаване на тяхното развитие, както и за това на децата им. Бе засегната и темата за “Ранните бракове“ на срещата в Община Ветрино. Младежите, учителите и родителите споделиха, че от край време не се е случвал ранен брак в населеното място и не искат да има. Те споделиха, че ранният брак не води до нищо хубаво. Много от младежите, които завършват средното си образование, успяват да се реализират в живота: Срещата приключи много мотивиращо за присъстващите ученици и родители.

с. Невша

На 12.02.2024г. в с. Невша, община Ветрино, се проведе вдъхновяваща лекция на тема –  “Успели роми”. Събитието бе проведено в кметство на с. Невша, община Болярово. То бе организирано от Валери Ангелов и образователния медиатор към ЦМЕДТ Амалипе Гинка Георгиева. Срещата е част от дейностите по проект: проект: BGLD-3.002-0004 “Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово”. Целта бе да се споделят вдъхновяващи истории на младежи  и родители от ромски, турски и български произход, които да мотивират родители и ученици, да се стремят към постижения, независимо от трудностите, пред които са изправени в семействата и обществото.

Основният говорител на събитието бе Екрам Мюмюнов – учител в Професионална гимназия по моден дизайн гр. Велико Търново. Той е завършил специалност Физическо възпитание и спорт във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, който сподели своята вдъхновяваща история за успех – как е стигнал от университета до класен ръководител на 10 клас.

с. Доброплодно

На 12.02.2024г. в с. Доброплодно община Ветрино също се проведе лектория  на тема  “Успели роми”. Събитието бе организирано от Валери Ангелов и образователния медиатор Гинка Георгиева, която е образователен медиатор към ЦМЕДТ Амалипе по проект: BGLD-3.002-0004 “Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово”.

Събитието целеше да бъдат споделени вдъхновяващи истории на младежи, които са добри ролеви модели и биха могли да мотивират родители и ученици от уязвими групи да бъдат по-амцирани и вярващи в себе си; да се борят за мечтите си, въпреки трудностите. 

Основният говорител на събитието бе Росица Атансова, която е завършила специалност Маркетинг във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, която сподели  през какво е преминала, за да стигне до етапа, в който е в момента. Тя сподели как е завършила висшето си образование и какво я е стимулирало да бъде, това, което е сега. Росица също сподели, че никак не е бил лесен пътят и до университета, но не се отказвала да се бори за мечтите си.

Дейността е по проект BGLD-3.002-0004 ” Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово”.