Г-жа Беате Валтер-Розенхаймер, депутат от Германския Бундестаг, се запозна с работата на Център Амалипе

На 18-ти юли 2022г. като част от визитата си в България, г-жа Беате Валтер-Розенхаймер, депутат от Германския Бундестаг и заместник-посланика на Федерална Република Германия в България Щефан Рьокен се срещнаха с представители на Център Амалипе и се запознаха с работата на организацията, подкрепата за училищата, работещи в ромска общност и работата с образователните медиатори. Срещата се състоя 75 ОУ „Тодор Каблешков“, гр. София. Участие в нея взеха Лава Коцева, директор на 75 ОУ „Тодор Каблешков“, гр. София; Атанас Атанасов, представител на Център Амалипе; учители роми и образователни медиатори.

Фокусът на визитата бе споделяне на добри практики в образователната система на Република България и на Федерална Република Германия в интеграцията на уязвимите групи. Делегацията направи кратка обиколка из училището, като по този начин придоби реална представа за подготовката и провеждането на учебните часове в 75 ОУ „Тодор Каблешков“, гр. София, в което училище се обучават повече от 800 ученици от ромски произход на възраст от 5 до 14 години. Последва среща/дискусия с учители роми, както и образователни медиатори от същото училище.

Участниците отговаряха на въпроси, зададени от гостите от делегацията, които също задаваха своите въпроси към учителите и медиаторите. Основните теми, застъпени в дискусията бяха:

  • Достатъчно ли е заплащането на педагогическия персонал в образователната система;
  • Как се справят учителите с обхващането на децата от ромската общност;
  • Как успяват да работят с родителите на деца от уязвимите групи в Българи;
  • Има ли нещо, което трябва да се промени в образователната система на България;
  • Успешни практики и стимули за включване на уязвимите групи в образователната система и намаляване на отпадането на децата от училище.

Участниците споделиха своя опит от работата на терен. Учителите разказаха, че много често се превръщат в социални работници, дори приятели и родители на някои деца. Едно от силните послания, които бе изведено бе от учителите роми, които споделиха, че остават и работят в България, за да могат децата от ромската общност да успеят да се развият така, както и те самите са успели. Техният мотиватор са именно всички деца, които придобиват знания, умения и мечти, чрез които продължават да се развиват и не отпадат от училище в ранна възраст. Добър пример дават на децата и образователните медиатори, които доказаха, че са изключително необходими за образователната система. Особено силно това бе изразено по време на пандемията, породена от Ковид-19. Г-жа Валтер-Розенхаймер посочи като пречки пред достъпа до образование и в Германия езиковата бариера и културните различия, защото там има и други мигранти освен роми.

В края на визитата Атанас Атанасов представи дейностите, които Център Амалипе реализира в България, както и мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и „Мрежата на образователните медиатори“. Г-жа Валтер-Розенхаймер сподели, че такива проекти са изключително важни и необходими за развитието на ромската общност, но и на целия процес по интеграция на уязвимите групи в Българи. Освен това тя подчерта, че е необходима национална политика, която да подкрепя подобни дейности, за да не са обвързани с проекти, но да има сигурност и устойчивост във времето.