Министър Вълчев за бъдещите инвестиции в образованието

Средната учителска заплата и през следващи години трябва да бъде около 120 процента от средната работна заплата в страната, за да можем да гарантираме, че най-добрите студенти стават учители. Оттук насетне основните инвестиции в училищното образование трябва да бъдат за дигитализация, материална база, компютъризация, както и за разширяване на работата с родителите. Това заяви министър Вълчев по време на конференцията “Дистанционно обучение в мултикултурна среда”, организирана от Център Амалипе и Великотърновския университет на 30 юли.

Ще изпълним ангажимента да увеличим учителските заплати от новата година и така увеличението за този мандат да достигне 100%. През последните четири години инвестициите в училищното образование биха подчинени на важната задача да направим заплащането на учителите атрактивно, така че да привлечем мотивирани млади хора, включително в училищата в отдалечените селски райони и в училищата с концентрация на уязвими групи,  каза още министър Вълчев. През следващите години е важно да бъдат поддържани нива, така че учителските заплати да са поне 120 процента от средната работна заплата. Сега е време да се инвестира и в така наречените твърди мерки, а именно – дигитализация, подкрепа за училищната инфраструктура, набавянето на необходима техника и ред други. Планираме през следващите четири, максимум пет години да изградим STEM центрове във всички училища. В селищата с до 100 ученици те ще бъдат малки центрове, в училищата с до 300 ученици – средно големи, а в останалите – големи STEM центрове. През тази година стартирахме национална програма, чрез която ще подкрепим поне 50 центъра в големи училища и 100 в по-малки. Резултатите от програмата ще бъдат обявени всеки момент. Смятаме, че чрез спестявания и допълнителен ресурс ще подкрепим през следващите няколко месеца всички или почти всички училища, които преминаха на първи кръг. А през следващите години ще направим тази инвестиция във всички други училища.

Друго важно поле, в което трябва да се инвестира целенасочено е работата с родителите. Имаме проблем както с ниско образованите родители, които невинаги осъзнават важността на образованието и често не могат да подкрепят своите деца. На лице е проблем също така и с някои високообразовани родители, които от мисъл за доброто на децата си проявяват прекален консерватизъм и нежелание системата да се реформира. Много пъти срещаме съпротива при опитите да прекараме важни промени, свързани с компетентностния подход и облекчаването на учебното съдържание именно сред по-образованите родители.

Ще подкрепяме мрежовата работа на учителите и училищата. Много пъти съм давал като добър пример мрежата училища на Амалите, които се подкрепят взаимно и постигат много високи резултати.

Съгласен съм, че е необходимо подсигуряването на устройства, за да има качествено образование от разстояние в електронна среда. В момента не можем да го направим и в системата има нужда от 35000 до 40000 устройства за деца, които нямат такива. Ще заложим това в документите за следващия програмен период и се надявам, че още през следващата година ще можем да попълним тази нужда. Ще приложим модела, който предлагате, а именно да се създаде училищен фонд към всяко училище Тоест тези устройства да бъдат собственост на училищата и те да ги предоставят на учениците, които се нуждаят в случай на необходимост от обучение от разстояние.

Сегрегацията в образованието е много сериозен проблем. Като министерство ние можем да подкрепим усилията на общините в тази насока, което правим чрез национална програма. Ще продължим да го правим и да насърчаваме десегрегацията и превенцията на вторичната сегрегация.

 

Повече информация за дискусиите и презентациите по време на Националната конференция очаквайте на уеб страницата на Център Амалипе.