Търсим си Координатор Младежки дейности

Искаш ли да станеш част от мисията на Център Амалипе – да помогнем на всяко дете да има равен шанс за развитие?
Имаш идеи как образователната система може да стане по-приемаща, подкрепяща и стимулираща и искаш да ги видиш приможени на практика; искаш ли да си в подкрепа на активните младежи от малките населени места, от различните етноси, които имат огромен потенциал, който все още никой не е открил?
Ако да си полезен и да си част от промяната в живота на децата е твоя мечта, Център Амалипе ще ти предостави тази възможност. Търсим си смели мечтатели, които да станат част от нашето семейство. Обещаваме, че при нас ще бъде динамично, шарено и никога скучно. Няма да е и лесно, но със сигурност ще си заслужава, защото постигаме промяната – в политиките, в институциите, в живота на дцата и семействата.

Търсим да назначим Координатор “Младежки дейности”на срочен трудов договор за заместване, по чл.68, ал.1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/

? Не знаеш кои сме ние? Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 270 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.

За позицията “Координатор Младежки дейности” в централния офис на организацията във Велико Търново, Център Амалипе търси енергичен, инициативен и отговорен човек, който би искал да се включи в каузата да променяме заедно бъдещето на децата на България.

Основни задължения:

 • Развива дейности на организацията по отношение на младежките дейности: поддържа контакти и организира дейностите на Организацията, насочени към работа на ученическите парламенти, ученици наставници и други активни младежи
 • Организира младежки кампании, обучения на връстници и други младежки дейности в мрежата на Център Амалипе
 • Поддържа комуникационните канали на организацията, пише прессъобщение, поддържа каналите на организацията в социалните мрежи и др.
 • Поддържа контакти с училищата в мрежата на Център Амалипе, с местните, регионални и национални институции, свързани с прилагането на образователните политики
 • Поддържа контакти с национални институции и международни партньорски организации в сферата
 • Изготвя становища в сферата на младежките дейности и образователната сфера
 • Води документация и поддържа кореспонденция
 • Поддържа база данни

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование. С предимство ще бъдат разгледани кандидатите, които имат бакалавърска или магистърска степен в областта на педагогиката, хуманитарните науки, социални дейности
 • Опит в образователната сфера и/ или работата с младежи
 • Опит в работа с институциите
 • Отлична компютърна грамотнос, познаване и опит в работата със социалните мрежи
 • Владеенето на английски език е предимство
 • Организационни умения
 • Умения за работа в екип
 • Добри комуникативни умения

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо
 • Автобиография
 • Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто
 • Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

Център Амалипе предлага:

 • Работа на трудов договор и пълен работен ден
 • Работа в динамична среда
 • Възможност за кариерно израстване
 • Участие в различни международни и национални проекти, осигуряващи допълнително заплащане

Срок за подаване на документи: 02 декември 2022 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА САМО НА Е-МЕЙЛ!
Срок за подаване на документи: 02 декември 2022 г. на имейл jobs@amalipe.com  Предложения за кандидатстване, които НЕ СЪДЪРЖАТ необходимите документи, както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

Център Амалипе ще се свърже само с кандидати, които продължават на следващ етап. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се поведе дистанционно.

Очакваме те!