Добрият пример: Магазин “За без пари”

Преди точно 4 години по инициатива на Ученическия съвет към ОУ “Антон Страшимиров”, с. Светлен, обш. Попово, в нашето училище отвори врати първият (вероятно и единствен) магазин „За без пари“. От тогава до сега той съществуваше и беше помощ за всички. Различното днес е, че към неговата дейност се присъедини и Родителския клуб. Той бе сформиран след среща на образователните медиатори, организирана от Център Амалипе във Велико Търново в края на м. октомври.

Майките допълниха асортимента в магазина и подредиха дрехите. Изказаха убеждението си, че съществуването на това място в училище учи децата на това, че ако нещо е безполезно за теб, то може да се окаже необходимо за друг. Отново изявиха желание да се включат в училищния живот, убедени, че заедно ученици, учители и родители не само имаме една цел, но заедно изграждаме духа на Основно училище „Антон Страшимиров“

Марияна Милушева

образователен медиатор към ОУ “Антон Страшимиров”

с. Светлен, общ. Попово