За ролята на образователните медиатори по време на извънредно положение

Последните дни са трудни и тежки за всички нас. Налага се да променим драстично ежедневието си, да се климатизираме към нови условия и да бъдем мобилизирани и отговорни.

Налага се за известно време да се откажем от живота си, такъв какъвто сме свикнали да бъде. И не е лесно за никой. Но, докато за някои от нас е нужно да се пренастроим, да не излизаме и да работим от вкъщи, то други трябва да променят коренно начина си на работа и да въведат съвсем иновативни методи – учителите. Голяма част от тях сега за пръв път създават електронни уроци и използват различни начини на работа онлайн с учениците. А това изобщо не е лесно. Нека помислим за тях.

Нека помислим и бъдем благодарни и на всички лекари, медицински сестри и фармацевти, които са в пряк контакт с болните и заразените постоянно. Вие наистина сте герои!

Но ми се иска да помислим и за още една група от хора, която остава вън от полезрението на обществото, но

е също толкова смела и рискува живота си ежедневно – стотиците образователни медиатори в цялата страна. Истината е, че не всички деца навсякъде имат интернет или устройства, на които да го ползват. За тези ученици колкото и интересни и модерни платформи за учене да се създадат, няма да бъдат полезни. Деца от бедни семейства, махали или ученици със СОП – четвърти ден вече са обикаляни от образователните медиатори, които им носят материали на хартия или им обясняват как да влязат в електронните системи. Някои училища предоставиха маски и защитни материали за тях, но други нямат тази възможност все още. Директорът на СУ „Любен Каравелов“ в гр. Варна ни сподели, че поради изчерпания ресурс от маски в града, медиаторът Айдън Муршуд си прави сам (?!), но не спира да обикаля. Такъв е и случаят в с.Пет могили, където са предоставени ръкавици и дезифектанти, които Силвия Митева ползва и раздава на хората, но маски просто няма, затова тя се предпазва също със саморъчно направена. Директори на училища търсят всякакви източници за маски, но са затруднени, поради изчерпването

им на пазара. Затова е важно тези хора да бъдат снабдени спешно.

Нека отбележим, че каквито и да са условията никой от тези хора не отказва да работи. Всеки от образователните медиатори осъзнава сериозността на задачата си и търсивсевъзможни начини да помага. Така например Бойчо Кочев – медиатор в с.Караджово, област Пловдив използва чатове и видео разговори, за да проследява как се справят децата с дистанционното обучение, помага им с регистрации, изпращане на домашни и като цяло ги мобилизира да бъдат сериозни.

Още много примери могат да бъдат дадени навсякъде. Важно е да отбележим заслугата на тези хора. Освен, че неуморно помагат на децата, те обикалят къщите и разговарят с възрастните. Обясняват им, че

трябва да си стоят вкъщи и да се пазят. Следят за сигнали за завърнали се от чужбина и ги обявяват на кризисните щабове. Създават онлайн кампании и са в непрекъснат контакт с деца и възрастни. Те успокояват и информират. Техните усилия спомагат, за това броят на заразените да не бъде рязко увеличен. И нека припомним, те правят това, рискувайки живота си.

Затова ми се иска да ви приканя – довечера, ако излезете на балкона, ръкопляскайки в 21.00ч – мислете и за тези хора – образователните медиатори. Спомнете си, че обикалят от къща на къща, за да помогнат на всички нас Помнете, че сме свързани. Усилията на един, са усилия за всички нас. Съответно и безотговорността на един, респектира върху всички ни.

Хубавото на тежките времена е, че ни напомнят кои са важните неща. И ни учат да бъдем благодарни. Нека днес и в следващите трудни дни, които ни очакват, бъдем благодарни на всички, които се борят и помагат.

Нека бъдем благодарни и на всички неуморни образователни медиатори в цялата страна!

Благодарим ви!

Деница Иванова