За силата в това да бъдеш полезен на обществото

Уважаеми читатели, в тези макар и трудни дни, винаги може да се намери и доза щастие, която се намира във вашите села, градове, а защо не и домове. Днешната статия е посветена на това, какво е да си образователен медиатор по време на извънредно положение.

Някои хора омаловажават работата им, други не я разбират, а трети не ги оценяват, но днес в почти всеки град в България има образователни медиатори, които са назначени към училища и детски градини, общини и неправителствени организации, като общият им брой наброява над 1000. От петък, 13-ти март, в България е въведено извънредно положение за един месец, като срокът може да бъде удължен, а от 16-ти март 90% от училищата в страната стартираха дистанционно обучение. Преди обявяването на извънредното положение образователните медиатори извършваха множество дейности в образователните институции, като съдействие за обхващането и задържането на децата в детската градина и на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище; оказваха помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и децата и учениците, семействата и местната общност, но от 16-март работата на образователния медиатор придоби друга същност.

Към момента в ЦМЕДТ „Амалипе“ работят 30 образователни медиатори, които всеки ден ни информират относно тяхната работа на терен. Докато ние работим дистанционно и се притесняваме относно създалата се епидемиологична обстановка, образователните медиатори дават всичко от себе си, за да бъдат полезни на обществото. Образователният медиатор промени своя подход на работа, но не и своята цел да бъде мостът между образователната институция, родителите и учениците. Днес колегите ни образователни медиатори шият предпазни маски, раздават ги на най-уязвимите (възрастните и хората с белодробни проблеми) в  населените места, в които работят, грижат се за възрастните, като пазаруват вместо тях хранителни продукти и ги занасят до техните домове, проследяват децата как се справят с дистанционното обучение, търсят възможни начини обучението да достигне и до децата, които нямат нужната техника или средства, като помагат на учителите в разпространението на домашни работи или образователни материали. Поддържат постоянна връзка с родители, относно обучението на техните деца, как се справят, какви проблеми срещат във връзка с дистанционното обучение.

Всеки образователен медиатор към център Амалипе създаде фейсбук група, в която се включват множество загрижени родители, за да получат правилна и точна информация за превантивните мерки, които трябва да се вземат от тяхна страна, за дистанционното образование на техните деца и всичко друго, от което сеинтересуват. Приканваме ви, ако има образователен медиатор във вашето населено мястода се свържете с него и да се включите в създалите се вече фейсбук групи, така вие също ще можете да бъдете информиран за обстановката и обучението на вашето дете.

Как образователните медиатори са в полза на обществото?

Десислава Желязкова от гр. Средец споделя, че в центъра за развитие на общността, заедно с учители са раздавали учебни материали на децата, които нямат интернет и не могат да се обучават дистанционно, заради липсата на техника и компютри.

В Обединено училище „Христо Ботев“ село Баница, област Враца бяха подготвени и раздадени учебни материали по всеки един учебен предмет на учениците от 1 до 10 клас, като бяха поставени в папки с имената на учениците. Образователният медиатор Лариса Антонова посети 22 деца, които нямат достъп до интернет в околните села Мраморен, Оходен, Голямо Пещене, тъй като училището е средищно. Учителката от ГЦОУД Пелана Георгиева посети 27 ученици от с. Баница, като раздаде необходимите материали. Така те успях в рамките на един ден 16.03 2020 година всички ученици да получат учебни материали, тестове и упражнения, подготвени от учителите в с. Баница по отделните учебни предмети. На общо 49 ученици се оказа подкрепа, както и на родителите бяха дадени разяснения какво се изисква и как да учат децата по съответният предмет. Това се прави, разбира се, със спазване на правилата и мерките, наложени за предпазване от заразата. Работата на терен се осъществява със маска, ръкавици, дезинфектант.

С. Батак, община Павликени – образователните медиатори Стефан Стефанов и Никола Георгиев се срещнаха с представители на общността с цел информиране относно вирусът COVID-19. Заедно с кмета на село Батак г-н Зенко Маринов изработиха информационни табла с материали, които показват начини на предпазване и адекватни действия при общуване. Таблата бяха поставени на видни места, като едното беше в самия квартал. Тази кампания цели хората да осъзнаят сериозността от разпространени на вируса и да бъдат по-отговорни към собственото си здраве и здравето на околните. Същевременно с това се цели да се получи и обратна връзка от общността, за да се реагира адекватно при възникване на проблем. Призивът към хората бе да си останат вкъщи.

Леля Дочка, както я познават всички в гр. Антоново, която е била бригадир в шивашкафабрика и кмет на с. Моравица, започна да шие предпазни маски, които Северин раздаде първо на хората под карантина, а след това и на останалите гражданиосвен това Северин, който е образователен медиатор се грижи и за възрастните, като вместо тях им купува хранителни продукти и ги занася до техните домове. Заради активността на образователните медиатори в гр. Антоново, вече се започна и дезинфектиране на всички улици в града, освен това те проследяват за новозавърнали се наши сънародници и ги приканват да спазват карантинният период от 14 дена.

Атанас Атанасов