Център Амалипе обучи педагози от община Шумен и Горна Оряховица по програма “Заедно в пъстър свят”

Център „Амалипе“  изпълнява Програма „Заедно в пъстър свят“  през 2022 г на териториите на община Шумен и Горна Оряховица.  Фондация „Тръст за социална алтернатива“ притежава лиценз за разпространение на територията на България на програмата  на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“, насочена към подкрепа на професионалисти, работещи с многообразни общности да развият чувствителност и активна лична позиция в подкрепа на многообразието и социалната справедливост.

В периода януари 2022 г – март 2022 г се проведоха  по две тридневни обучения на педагози от детски градини ДГ „Снежанка“ с. Ивански,  ДГ „Добри Люцканов“, с. Дибич и ДГ „Камбанка“ с. Друмево, община Шумен и ДГ „Елена Грънчарова“ община Горна Оряховица. Обучители по програмата са сетртифицираните  Силвия Станчева, Неделчо Неделчев, Албена Бонева, Венелин Велчев и Силвия Петрова.

Участвалите педагози преживяха своята личностна трансформация и осмисляне на реалността, чрез интерактивни упражнения и задълбочена рефлексия след тях. В допълнение им бяха предложени конкретни похвати за работа с деца и родители от уязвими общности и деца билингви, които да помогнат за изграждането на по-дружелюбна среда и отношения в детските градини.

Чрез програмата се постигна подобряване на знанията и уменията на учители от детски градини за многообразието, равнопоставеността и социалната справедливост, положителна промяна в учебните практики в детската градина и подобрено социално-емоционално развитие на децата.

Тръстът възнамерява да тества ефективността на Програмата за постигане на тези резултати чрез оценка на въздействието на прилагането на Програмата в национален проект след септември 2022 г.

В момента продължава фасилитирането на последващите срещи на професионална учаща се общност. По време на тези срещи екипът ще се стреми да дефинира общо разбиране за качество в ранното образование и да си окаже взаимна подкрепа при въвеждането на нови практики в работата с децата и родителите им.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.