Заключителна конференция по проект ERELA се състоя в Будапеща, Унгария на 27.01.2023г.

На 27 януари се състоя заключителна конференция по проект ERELA (Равенство за ромите чрез разширен достъп до правна помощ). В нея взеха участие партньорите от Унгария, Хърватия и България. Официални гости на срещата бяха посланика за България г-н Христо Полендаков и консула на Хърватия. Съвместно с нашите партньори представихме резултатите, които постигнахме след две години реализация на проекта със специален акцент върху отделните случаи на правна помощ, оказана на роми жертви на дискриминация.

Срещата се откри от Андрея Шпиталски (юрисконсулт в Minority Rights Group Europe), която поздрави всички присъстващи и обобщи на кратко постигнатите цели и резултати в рамките на проекта. Председателя на Център Амалипе, Деян Колев също поздрави участниците, като сподели, че реализирането на проект Ерела бе изключително необходимо в България, защото сме свидетели на огромна реч на омразата спрямо ромската общност.

Деян Колев представи резултати от проучване на социалните дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България, изработено от Институт Отворено Общество София, което подчертава, че ромите са най-дискриминираният етнос в България, въпреки че има преобладаващо етническо население, като дори имаме нови етнически малцинства, но въпреки това ромите продължават да бъдат най-дискриминирани. Той също сподели, че в рамките на проекта част от препоръките на Център Амалипе бяха добавени към Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030), особено в частта антициганизъм, като преди това дори нямаше такава глава в самата стратегия, въпреки препоръката на ЕС да бъде добавена. Той също така благодари на Негово превъзходителство посланика на България в Унгария, Христо Полендаков за участието му в заключителната конференция. В България съществува така наречената посланическа група по ромските въпроси, която включва 18 посолства, включително Американското и Британското, които периодично се събират и обсъждат проблемите на ромската общност в България.
Българският посланик в Унгария г-н Полендаков сподели, че е много щастлив да бъде част от тази среща и се радва да продължи партньорството си с Център ,,АМАЛИПЕ“.
Партньорите от Хърватия – Информационно правния център в Словонски Бород, представиха основните резултати от проекта. Според последното преброяване от 2021г. в Хърватия живеят 17 980 роми, или 0.46 % от общото население. Госпожа Аня Остопан сподели, че в Хърватия ромите говорят три езика: баятски, ромски, чиб и един вариант на Албански език и са членове на три преобладаващи религии – католическа, православна и ислямска. В рамките на проекта са назначили на работа шест ромски медиатори в тринадесет населени места. Общо са направени 163 консултации, от които 84 на жени и 79 на мъже. В рамките на проект ERELA са подадени шест жалби до националния орган по въпросите на равенството. В Хърватия това е службата на Омбудсмана. От шестте докладвани случаи три са свързани с достъпа на услуги и един с дискриминация в областта на заетостта и един с физическо насилие.
Център Амалипе също запозна присъстващите със своите резултати, постигнати в рамките на проекта. Атанас Атанасов, координатор на проекта и Теодора Крумова, програмен директор на Център Амалипе, детайлно представиха пред участниците постигнатите резултати и подхода за тяхното постигане. Атанас сподели, че в рамките на проект Ерела в България са назначени един адвокат и 7 медиатори, които са от различни населени места и от различни ромски групи. В България според последното преброяване на населението ромската общност представлява 4,4% или 266 720 души, но неофициално са към 880 000.

 

 

В рамките на проекта бе реализиран сравнителен доклад, който показа, че 86% от ромите в България не съобщават за случаи на дискриминация, а 72% от ромите не знаят дали има закон, забраняващ дискриминацията. Докладът бе изготвен в периода март – юни 2021 и обобщава и анализира проучване, проведено в България и Хърватия. Чрез теренната работа се установи, че хората не са запознати и не знаят какво е дискриминация, като поради тази причина медиаторите трябваше да запознават местните общности с термина и към кого да се обръщат. Друго установен извод бе, че хората изпитват страх да докладват случаи на дискриминация, особено ако жертвата е от малко населено място, в което всички се познават. Хората продължават да нямат доверие на институциите, защото процедурите са изключително сложни и много от клиентите се отказват да подадат случаи. Валери Ангелов от Център Амалипе сподели, че са направени над 400 консултации във връзка с дискриминацията, от които 248 с жени и 172 с мъже. Подадени бяха 5 случая на дискриминация към Комисия за защита от дискриминация в град София, които са предимно намерени в социалните мрежи и медии. Ирена Михайлова и Стефан Стефанов споделиха трудностите, които са срещали по време на работата си на терен. Много хора, които са имали проблеми с дискриминацията в работата и с институциите не са подавали сигнали, поради страх да не ги изгонят от работа и др. В заключение Теодора Крумова каза, че ако институциите не са толкова тромави, хората ще подават сигнали, защото един от проблемите всъщност е бавната процедура за разглеждане на сигналите и необходимостта от други документи, за да се докажат случаите на дискриминация.

Повече информация за реализираните дейности на проекта ще може да намерите тук: https://amalipe.bg/?s=ERELA

Проектът е финансиран от Програмата на ЕС за права, равенство и гражданство (2014 г. -2020 г.) и се реализира от партньорите Minority Rights Group International, Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе, България и Информационно правен център, Хърватия.