Започнаха часовете по “Твоят час” в Средното училище гр. Ябланица

В средно училище „ Васил Левски“ – гр. Ябланица стартираха заниманията на група „ Младежта е толерантност и устрем към образование“ по проект „ Твоят час“. Групата е по предложение на Център „ Амалипе“, чийто партньор ябланското училище е от няколко години. Обучението е насочено към минимализиране на безпричинните отсъствия и ограничаване на броя на отпадането на ученици от гимназиален етап. От началото на учебната годината школото са прекрачили близо 500 ученика, което го прави едно от най – големите в област Ловеч. Тук се обучават ученици не само от града, но и след седми клас от всички села в общината. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци. Планира се занятията да бъдат реализирани по интерактивен начин, като за тази цел образователния екип на Център „ Амалипе“ е изготвил сборник от методически разработки. Акцент ще бъдат дискусиите по актуални теми, индивидуални беседи, теренна работа и др.. По желание на участниците в групата предстои посещения на държавни институции, които са пряко ангажирани с правата на децата, а именно: Народно събрание, Държавна агенция за закрила на децата, Омбудсман на Република България и др.. В групата участват ученици от 9 до 12 клас, които са и част от Ученическия парламент