Зоя Методиева – образователен медиатор към ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Дупница

Днес ще Ви представим един  нов образователен медиатор, как работи на терен и какво постига с работата си. Това е Зоя Методиева – образователен медиатор към ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Дупница. За да се грижи децата да не отпадат от училище,  медиаторът  провежда работа на терен, разговаря с родителите във връзка с тяхната  мотивация.  Зоя споделя, че е нужно един медиатор да бъде мотивиран и нахъсан за работа, тъй като по този начин ще има  постижения в работата си  с родителите на терен. Образователният медиатор трябва да се среща с родителите, учителите и учениците за да не се губи връзката и да се премахне недоверието на родителите относно това, че техните деца не се чувстват добре в училище. Медиаторът  разказва как включва  родители в различни инициативи като отбелязване на кампании, срещи на родителски клуб и др.  Също така в работата на един медиатор трябва да има поддържане на мотивацията, информираността на родителите за осигуряване на по-добро образование на техните деца. Медиаторите са на линия, за да подкрепят всеки, който има нужда от тях. Нужно е да има повече образователни медиатори, за да мотивират родителите да осъзнаят важността от образование и да мотивират децата си да посещават училище и да следват мечтите си!

 

 

Изготвил: Ирена Михайлова

ЦРО гр. Стражица