Присъствени събития по повод на Международния ден на ромите Осми април в София

Президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова, министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и посланици на държави от ЕС ще се включат в събития по повод Международния ден на ромите – 8-ми април, организирани от Център „Амалипе“. Събитията са част от кампанията „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“ и ще се проведат на 7 и 8 април.

В 11,00 ч. на 07.04.2022г. ще започне кръгла маса-дискусия на учители роми със замесник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова. В нея ще участват 30 учители роми, които преподават в училища и детски градини в различни региони на страната. Те ще представят на заместник-министъра Гайдарова своите наблюдения относно ефектите от Ковид пандемията и дистанционното обучение и ще споделят идеи за това как да бъдат наваксани натрупаните пропуски. Учителите ще представят също така своите виждания относно необходимите действия за повишаване на качеството и пълния обхват в българската образователна система. Ще бъдат дискутирани теми като десегрегацията на така наречените „ромски“ училища, дейността на екипите за обхват, превенцията на отпадането от училище, пълния обхват в детска градина и училище, необходимите промени в учебните програми и така нататък. Няма да бъдат подминати и актуални дискутирани теми като въвеждането на учебни програми за напреднали ученици и „обучение на две скорости“, както и други актуални въпроси пред развитието на предучилищното и училищното образование. Срещата се организира за 11-та поредна година от Център „Амалипе“, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и МОН. Тя ще се проведе в сградата на ЦОИДУЕМ на в гр. София, бул.„Г.М.Димитров” № 52 А. Повече информация вижте тук.

На 08.04.2022г. от 9,30 ч. в Гербова зала на Президентството ще се проведе среща на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова с учениците, отличени в конкурса „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“. Той бе организиран от Център “Амалипе“ като в него се включиха десетки ученици от цялата страна. Те представиха свои творби в три категории есе, видео материал и изображение, чрез които учениците споделяха своите мечти за училището, в което искат да учат и за страната, в която искат да живеят. Представилите се най-добре в отделните категории и възрастови групи ще бъдат наградени от Президента и Вицепрезидента и ще дискутират с тях основните въпроси, които ги вълнуват.

Събитието в Президентството ще постави началото на поредното издание на инициативата на Център „Амалипе“ „Посланик за един ден“, чрез която учениците, отличени в конкурса „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“ ще се срещнат с представители на националните институции и на ключови европейски посолства в България. В 11,00 ч. един от наградените финалисти, заедно с Министъра на труда и социалната политика Г. Гьоков ще открие фото изложба (организирана от МТСП и Националната мрежа на здравните медиатори) в сградата на Народното събрание.

В 14,00 ч. друг ученик ще разговаря с вицепремиера и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Калина Константинова и заедно с нея ще открие кръгла маса по повод Международния ден на ромите Осми април, която ще се проведе в Гранитна зала на Министерския съвет. На кръглата маса ще бъдат представени успешни практики на различни граждански организации. Център „Амалипе“ ще представи своята подкрепа за дейността на образователните медиатори по време на Ковид пандемията и след нея.

Учениците на първите призови места ще се срещнат с посланиците на Германия, Испания, Белгия, Южна Африка, като ще бъдат „Посланик за един ден“ в съответните посолства.

 

Осми април е Международният ден на ромите. Предложен е като такъв от Международния ромски съюз (Romani Union) през 1971 г., а от 1992 г. е признат и от ООН и Съвета на Европа. Днес всички институции на Европейския съюз признават и дори отбелязват Осми април като Международен ден на ромите.
На този ден почитаме паметта на половин милион роми, избити по време на Втората световна война, когато нацистите прилагат системен Холокост и спрямо ромите. На този ден през 1971 г. започва първият Световен ромски конгрес в Лондон, който приема химна и знамето на ромите. От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, на това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния ром; идентичност, която включва идентичностите на различните групи и е мост между тях. Защото само гордият със своята идентичност човек може да бъде равноправен.

Вижте още:

Наградените произведения от конкурса

Предстоящо: Център “Амалипе” организира среща на Учители роми по повод 8 април

Информация за инициативата „Посланик за един ден за 2019г.“

Други материали за Международния ден на ромите осми април

Лице за контакт: Галина Дечева, amalipe.vt@gmail.com, 0884-912-507