Център Стражица отбелязаха Деня на толерантността

За деня на толерантността, Образователния медиатор-Ирена Михайлова раздаде информационни материали – брошури,  свързани с темата и изработени детелини с 10-те златни правила на толерантността. В кампанията се включиха част от ученическия съвет на СУ “Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, учители и родители. Също така днес бе проведе онлайн зоом среща в ,която се включиха доброволци и Образователни медиатори. А темата  бе ,,Разбирателство и толерантност между хората. Всеки един имаше възможността да сподели – за него какво означава толерантност и даде примери. Като доброволците споменаха, че толерантността  е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите  на света.

Не на последно място учениците от СУ “Ангел Каралийчев“ гр. Стражица отбелязаха Деня на толерантността, съвместно Ученическия съвет и някои учители проявили желание да участват. Включиха се ученици от различни класове. Въпреки, затруднената ситуация, всеки от тях реши да отправи послание към всички, чрез снимка и лист с надпис: „Нека бъдем толерантни“. По време на събитията бяха предприети всички епидемични мерки.

Дейностите са част от проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 “Интеграция на уязвими групи в община Стражица”.