Център Амалипе с дарение от над 450 книги за университетски библиотеки

След допитване до всички университетски библиотеки в страната относно наличието на литература, свързана с мултикултурни и етнически въпроси в техните редици, Център Амалипе установи, че на доста места няма голямо разнообразие от такава. Затова решихме да дарим част от издадените от Център Амалипе, или такива в съавторство, през годините заглавия.

Избрахме 34 разнообразни по тематика издания, сред които и помагалата за изучаване на СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” – “Разказани пътища” и “Истории край огнището”. Различни наръчници, сред които “Наръчник за ромска история и култура” -“Активни родители за успешни деца” и др.

Сред дарените издания са и сборници с доклади от научно-практическите конференции, които Център Амалипе организира и по време на които презентират видни професионалисти в образователната сфера. Също могат да се намерят различни научни или аналитични публикации на няколко езика – български, английски, румънски, португалски, норвежки и други. Студентите ще имат възможност да се докоснат и до две от книгите на доц. Йосиф Нунев – “Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование” и “Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование”.

Тези, както и други издания на Център Амалипе ще може да намерите в библиотеките на:

  • Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, както филиала му в гр. Враца;
  • Педагогически колеж гр. Плевен, към ВТУ
  • Югозападен университет “Неофит Рилски”
  • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
  • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Бургаски свободен университет