ЦОИДУЕМ връчи договори на одобрените бенефициенти по две процедури

Центърът за образевателна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства връчи договори на общини, училища, ДГ, университети и РУО, спечелили проекти по ежегодната процедура за инициативи за образователна интеграция, както и по НП “Подпомагане на общини за образователна десегрегация”. Зам.-министърът на образованието Наталия Митева, Изпълнителният директор на ЦОИДУЕМ Лало Каменов, членове на Управителния съвет на Центъра Деян Колев и проф. Гаро Мардиросян, кметове на общини и десетки директори на образователни институции от цялата страна участваха в събитието. То се проведе на 12.09.2023г. в гр. София.

НП “Подпомагане на общини за образователна десегрегация” се реализира от 2018г. Тя подкрепя общините, осъществяващи процес на десегрегация и превенция на вторичната сегрегация, като покрива разходи за вътрешно-градски транспорт (включително от ромските квартали до интегриращото училище), назначаване на образователни медиатори към общините, закупуване на учебни помагала и пособия. Първоначално, нейният бюджет бе от 1 млн. лв., но преди 2 години бе намален на 500 хил. лв. През 2023г. програмата подкрепя проекти на 8 общини, включително на областни общини, като Монтана, Враца, Габрово, Добрич, както и на по-малки общински центрове. Поради ограничения бюджет на програмата, други 6 общини не са подкрепени. Списъкът на одобрените общини вижте ТУК

Ежегодната процедура на ЦОИДУЕМ тази година подкрепи широк кръг бенефициенти. По четирите приоритета са одобрени общо 47 проекта, като 24 са на училища, 12 на детски градини, 7 на общини, 1 на университет, 1 на РУО и 2 на ЦПЛР. И през тази година е висок броят на проектите, които са включени като резерви или не са одобрени – общо 108. Това се дължи преди всичко на ниския бюджет на Центъра, който повече от 15 г. не е променян и няма как да подкрепи по-голям брой проекти. Информация за одобрените проекти по тазгодишната процедура на ЦОИДУЕМ, вижте ТУК

 

В своите приветствени думи председателят на Център Амалипе Деян Колев поздрави всички бенефициенти, които са спечелили проекти към ЦОИДУЕМ. Той подчерта, че през годините Центърът се е утвърдил като надежден и добър донор, финансиращ проекти и на малки училища и ДГ в селските райони. През тази година са одобрени също така проекти на ЦПЛР и университети. ЦОИДУЕМ предоставя високи аванси и не изисква утежнена процедура за кандидатстване и отчетност. Напротив, процедурите са максимално опростени и коректни, а екипът на Центъра подпомага бенефициентите при управлението на проектите.

Деян Колев отправи също така препоръки към МОН. Една от тях бе увеличаване на бюджета на ЦОИДУЕМ, за да може да бъдат подкрепени много повече проекти. Аналогична препоръка бе направена и относно НП “Подпомагане на общини за образователна десегрегация”. Ежегодно, интересът към нея се увеличава (благодарение на усилията на директора на Центъра и на екипа, който промотира програмата), проблемът със сегрегацията в България се задълбочава и е необходимо МОН да адресира този проблем по подходящи начини. Националната програма е един от тях.

 

Вижте още:

ЦОИДУЕМ обяви резултатите от Конкурсна процедура 2023