Училищна и академична общност споделят опит и планират бъдещо развитие на интеркултурното образование – XI Национална педагогическа конференция

В периода 11-12 юли в к.к. Боровец  Център „ Амалипе“ организира и проведе XI Национална педагогическа конференция под мотото „ Ученици лидери – превръщат идеите в действия“, която даде възможност да бъдат популяризирани успешни приложно – практически модели на ученическо самоуправление. Официални гости на събитието бяха Наталия Михалевска – Началник на политическия кабинет на Министъра на образованието, д.ик.н. Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители и Росица Иванова – Началник РУО – София област.

Педагогическата конференция започна с кратко приветствие на  Деян Колев – Председател на УС на ЦМЕДТ „ Амалипе“. Д. Колев благодари на всички участници от училищната мрежа  “Всеки ученик ще бъде отличник“, които са дългогодишни партньори по успешното прилагане на образователни политики в интеркултурното образование, както и на високопоставените официални лица присъстващи в залата.

Форумът се проведе в три тематични направления: „Интеркултурността в образователната система на Р България“, „Активни политики за детско и младежко участие. Активни форми за овластяване“ и  „Добри практики за ученически и младежки активности: инициативи, кампании, обучения“. Модератори бяха образователните експерти Йонка Данова и Силвия Станчева.

По време на конференцията Боян Захариев –  Програмен директор „Институт  Отворено общество“ представи проучване за гражданското участие и гражданските ценности сред деца и младежи от уязвими общности.  Докладът е изготвен от екип на Фондация  “Институт Отворено общество – София” в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който ЦМЕДТ „Амалипе“ осъществява в партньорство с Фондация „Институт Отворено общество – София“ с финансовата подкрепа от Посолството на САЩ в България. Пълният текст на доклада може да прочетете на https://osis.bg/wp-content. Деян Колев – Председател на ЦМЕДТ „ Амалипе“ запозна присъстващите с изследване за равния достъп до образование, което е направено в 500 училища (вижте презентацията ТУК)

Своят опит и работещ модел за ученическо самоуправление в ръководените от тях образователни институции бяха представени от: Тодор Джамбов – Директор на  Професионална гимназия по химични и хранителни технологии –  гр. Пазарджик (вижте презентацията ТУК), Димитринка Георгиева – Директор на Средно училище  „Любен Каравелов“  –   гр. Варна (вижте презентацията ТУК), Теменужка Томчовска – Директор и  Галина Колчева– Зам. директор в  Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Баница (вижте презентацията ТУК), Галина Яхова – Директор на  Професионална гимназия по облекло „ Елисавета  Багряна“ – гр. Бяла Слатина. Мариела Горанова – Директор  на Средно училище  „ Иван Вазов“ – гр. Мездра и Йонка Маринова, старши учител в Средно училище „ Христо Смирненски“ – гр. Койнаре (вижте презентацията ТУК) представиха своя дългогодишен опит по реализиране на проекти, свързани с областта на професионалното образование и  училищното образование, които реализират по Програма „ Еразъм +“.

В края на всяко направление участниците в конференцията имаха възможност да обсъдят споделената практика и да зададат своите въпроси към докладчиците.

Младежи – лидери от гр. Елена, гр. Смядово, гр. Мъглиж и гр. Велико Търново, работещи по проект  „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” представиха своите практики и организираха интересни предизвикателства към участниците в научния форум. Повече информация може да прочетете https://amalipe.bg/mladejko-uchastie-konferenciya/.

В конференция със свои доклади участваха и представителите на академичната общност проф. дфн Пламен Макариев и доц. дпн Йосиф Нунев с „Интеркултурализмът в асимилационистка и интеграционистка перспективи. Защо интеркултурното образование е полезно и за българските деца“ и проф. дпн Мариана Мандева с „Феноменът „четене“ – култура, мултикултура, интеркултура“.  По инициатива на доц. дпн. Й. Нунев по време на двудневния форум се  проведе и работна срещи с университетски преподаватели на която бяха дискутирани академично- общообразователна и психолого-педагогическа подготовка в областта на интеркултурното образование, която се предлага във висшите учебни заведения.

В заключителната сесия на XI Национална педагогическа конференция бяха  представени възможностите за допълнително финансиране на образователни институции. В нея участие взеха Лало Каменов и Нирен Хасанова, които представиха четирите приоритета на Конкурсна процедура 33.22 – 2023 на ЦОИДУЕМ. Повече информация може да прочетете на https://coiduem.mon.bg. А също така и  Веселина Тюфекчиева-  държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ в  Изпълнителна агенция „Програма за образование“, която представи операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт”, Приоритет 1. Приобщаващо образование  и образователна интеграция. Повече информация може да прочетете на:  https://www.eufunds.bg/bg

Всички научни доклади ще бъдат включени в Сборник, който ЦМЕДТ „ Амалипе“ ще издаде.

 


Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ обхваща над 295 училища от цялата страна и през последните десет години развива училищата, участващи в нея, като ги подпомага за превенция на отпадането от училище, разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Мрежата се превърна в един от най-активните участници в процеса на повишаване на качеството на образование и постигането на пълен обхват както в основното, така и в средното образование.

Срещата се реализира с подкрепата на

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.