Дискриминация спрямо ромите в Хърватия и България: Сравнителен доклад

“Дискриминация спрямо ромите в Хърватия и България: Сравнителен доклад” – Настоящият сравнителен доклад обобщава и анализира констатациите от две изследвания, проведени в рамките на проект ERELA, координиран от Minority Rights Group Europe (MRGE) с участието на двама партньори – Информационно-правния център в Хърватия и Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“ в България. Целта на изследването бе да се набележат различни области на дискриминация спрямо ромите и да се идентифицират пречките пред достъпа им до правна помощ. През този период бяха организирани различни интервюта в целеви групи и в двете страни с участието на мъже и жени от ромски произход, ромски активисти, организации на гражданското общество и юристи. Емпиричното изследване завърши с преглед на резултатите от съществуващите данни от изследвания от предходни години. Целта на настоящия доклад е да обобщи констатациите от емпиричните и документални изследвания и да направи сравнителен преглед на положението на ромите в Хърватия и България.

 

Докладът може да бъде изтеглен от тук.