Какво е толерантост – история за добрите дела

Днешният ден не е само за отбелязване на толерантността, но и за споделяне на доброто, за предаване нататък. Затова ще ви споделим краткия разказ на образователния медиатор Фатме Арслан от гр. Пловдив:

“Какво е толерантност? Умението да разбираш, приемаш и уважаваш различните култури в нашия свят, умението да си добър. Още на обучението, когато пред мен беше плана на образователния медиатор, бях решила, че на този ден – 16.11.,а именно деня на толерантността, аз ще помогна на хора в нужда.

Преди седмица за първи път бях на обход тук в Шекер махала в Пловдив и се сприятелих с много хора. Вече ме познавате и знаете, че съм общителен човек. Освен, че по работа трябваше да разрешим проблеми аз ги питах за тяхната болка и дали имат нужда от нещо, с което бих могла да им помогна. Така се запознах и с Албена, самотна майка с 10 деца, едно от което е ученик, който издирвах. Обещах й, че ще и помогна с каквото мога. След като не можах да мигна цяла нощ след тая среща, обсъдих това със семейтвото си и решихме да ѝ помогнем до колкото можем. Наблюденията ми бяха, че семейството има нужда от топли дрехи за зимата.

Днес отидох на адреса, за да спазя обещанието си и и да даря всичко, което прецених, че е подходящо. Това е за мен Деня на толерантността-приятел в нужда се познава. И както се казваше в песента “Всички сме хора на този свят…”