Финална конференция по проект “Dream” се проведе в Бадалона, Испания

В периода 28-29 юни се проведоха партньорска среща и финална конферeнция, част от проект „DREAM – подход на участие в образователната среда за преодоляване на дискриминацията спрямо младите роми в новите медии“ в град Бадалона, Испания. Проектът бе тригодишен и стартира през 2019г., като обхваща партньорски организации и училища освен от България и от Румъния, Италия, Испания. Целта му е противодействие на стереотипите срещу ромите, по-специално жените, разпространени в дигитални медии. В проекта бяха включени включени ученици на възраст 11-13 години, учители, родители, експерти. Партньорите работиха за: идентифициране и анализ на стереотипи, използвани в комуникацията с цифрови медии за дискриминация на ромите; създаване на методи и набор от инструменти за училища и асоциации, предоставящи дейности за борба срещу дискриминацията на ромите; извършване на тези мерки в училище; разпространение на добри практики. Повече за проекта вижте тук.

По време на конференцията, проведена на 29 юни партниращите организации и училища споделиха своя опит и успех по отношение на различните дейности на проекта. Деница Иванова представи сравнителния доклад, за който бе отговорен Център Амалипе като партньор.  Целта на този доклад е да анализира явлението дискриминация на ромската общност в новите медии. За провеждането на това изследване бяха използвани различни видове източници: официални данни, официални публикации на съответните неправителствени организации, европейски доклади и новини от медии или социални мрежи. Бе проследена ситуацията в четирите партньорски държави от гледна точка на закони, документи и медии. А анкетно проучване, в което участваха 1614 души, показа нагласите и опита на ученици, родители, учители и експерти по темата с дискриминацията онлайн. Сравнителният доклад на английски език можете да намерите тук.

Координатор на проекта е испанската организация Fundació Privada Pere Closa. Нейните представители Natalia Goma Argilaga и Amaya Haddock разказаха повече за уоркшопите с майки и с учители, които бяха преведени първоначално във всяко училище. Целта бе да научим какви са нуждите на родителите, техните знания и въпроси, в кои аспекти можем да им помогнем да развият своите дигитални умения и как да подкрепят децата си. Представител на румънската неправителствена организация Gipsy eye представи уоркшопите с ученици, които бяха дейност, провеждаща се във всяка държава.  5 групи от по 10 ученици участваха в 10 тренинги във всяко училище партньор. 

Diletta Alese и Margeritha d’Andrea от базираната в Рим асоциация Arci Solidarieta Onlus показаха електронен вариант на наръчника за обучители, който бе създаден като част от проекта. Разказаха как сме достигнали до практиките, включени в него, процеса на подбор и какво още може да се намери в него. Наръчникът е в процес на финализиране. Скоро ще може да го намерите на сайта на Център Амалипе, в раздел Публикации/ Наръчници.

Макар и възпрепятстван от Ковид заболяване, онлайн се включи и Umberto Bettarini, комуникационен експерт, от партниращата италианска организация Ares 2.0, който представи създадения от него комуникационен план и дейностите по него, които бяха извършени.

Втората част от конференцията бе посветена на опита на четирите училища, включени в проекта. Всеки от директорите представите проведените дейности в неговото учебно заведение, трудностите и успешните практики. В България партниращо училище е ОбУ “П.Р.Славейков”, с.Джулюница, където се проведоха тренинги и дискусии с родители и ученици. 

Във финалната част на събитието свои анализи представиха Manuela Fernández, ръководител на Отдела за защита и насърчаване на равното третиране и недискриминацията и Fernando Macías, ромски изследовател и член на ромските изследвания в Университета на Барселона.

Проектът е финансиран по програма Еразъм +.

Повече за проекта може да видите тук и тук.

www.projectdream.eu