Първи стъпки към активно гражданско участие: Връстници обучават връстници на тема “ЕС и европейските институции”

През периода февруари и март 2024 година, учениците от мрежата на Амалипе проявиха активно участие в инициативата за млади обучители. Запалени от желанието да споделят знанията си, те се ангажираха с ролята на обучители и насърчаваха своите връстници да се запознаят с темата за Европейския съюз и неговите институции. Учениците предоставяха информация и обяснения за ключовите аспекти на европейските институции. Тяхната ангажираност и преданост към насърчаването на съучениците им допринесе значително за успешното провеждане на инициативата.

С помощта на младите обучители, учениците получиха възможност да разберат по-добре структурата и функционирането на ЕС, както и важността на европейските институции за съвременното общество. Техните усилия не само насърчиха обучението и обмена на знания, но и подпомогнаха формирането на по-гражданска и европейска ориентация сред младото поколение. Инициативата за млади обучители не само стимулира интереса на учениците към европейските въпроси, но и им предостави ценни умения за комуникация, лидерство и обучение. Тя също така укрепи солидарността и сътрудничеството в образователната общност на Амалипе, подчертавайки важността на образованието за формирането на бъдещето на Европа.

В рамките на инициативата на Център “Амалипе”, учениците изиграха ключова роля в провеждането на обучения на тема “ЕС и европейските институции”Участието на учениците в инициативата на Център “Амалипе” представляваше не само акт на ангажираност, но и възможност за тях да се превърнат в катализатори на знание и разбиране за Европейския съюз и неговите институции. Младежи от различни училища от мрежата на Амалипе се включиха в ролята на обучители, предоставяйки на съучениците си ценна информация и перспективи относно европейската интеграция и функционирането на ЕС. Техният ентусиазъм и преданост към образователния процес създаде благоприятна среда за обучение и развитие на знанията на младите хора. Те се ангажираха като обучители и използваха специално разработени от Център “Амалипе” образователни материали, за да осигурят качествено обучение на стотици свои връстници.

Със своята иновативност учениците изграждаха интерактивни уроци, които включваха игри, дискусии и казуси, целящи да осигурят допълнително разбиране за сложните аспекти на европейската интеграция. Презентациите им бяха не само информативни, но и вдъхновяващи, като привличаха вниманието и участието на публиката, което допълнително подпомогна успешното предаване на знания.

Резултатът от усилията на учениците и Център “Амалипе” беше впечатляващ – стотици млади хора бяха обучени и вдъхновени да изследват по-дълбоко въпросите на европейската интеграция и участието на техните страни в процеса. Освен обучението на ключови понятия и институции на Европейския съюз, учениците също така се фокусираха върху значението на активното гражданско участие. Те насърчаваха своите колеги да разглеждат себе си като част от по-голямата европейска общност и да се ангажират в диалога за бъдещето на ЕС.

 

Вижте по-долу как протекоха по места някои от обученията:

В СУ “Ц. Бакалов Церковски”, Никола Козлево младата обучителка Айше Билял проведе обучението с помощта на омбудсмана на училището Юсуф Джелил. Първоначално 11А и 11Б си избраха правила,които трябва да спазват по време на сесията. След това беше направена т.нар “Мозъчна атака”,където учениците споделиха своите първи мисли, когато чуят за ЕС. Бяха разделени на две групи – “Известните” и “Звездите”. Като задачата на “Известните” беше да подберат най-важната информация за “Съвета на Европа”, а “Звездите” за “Европейският съюз”. Двете групи изпълниха и представиха своята работа като научиха и най-важните неща за ЕС и неговите институции.

Учениците от ПГОД “Евридика” се включиха в новата инициатива на Център “Амалипе” , чрез която учениците допълниха своите знания за структурата на ЕС, ролята на институциите, както и как съответните институции влияят на нашето ежедневние.

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, Шумен

Младият обучител Пламен Грешков раздели учениците на три групи, като всяка група има даденатема, за която да разкаже най-важното, свързано с нея. Темите бяха Европейския съюз,Европейската комисия и Европейския съвет. 

СУ “Георги Стойков Раковски”, Котел

Дейвид Топалов, Валери Бойдев и Ранко Ранков дискутираха със своите връстници колко е важен ЕС, защо се е създаден и колко е важен за мира и стабилността на нашата страна. Обучителите разделиха връстниците си на 3 групи след което им дадоха задача след урока. 

Професионална гимназия по селско стопанство, Суворово

Петя Иванова, Денислава Стоянова, Георги Георгиев и Тодор Георгиев помогнаха на своите съученици да допълнят знанията си за структурата на ЕС, ролята на институциите и как съответните институции влияят на нашето ежедневие.

Професионална гимназия на земеделското стопанство, Септември

С интересна презентация, викторина и обсъждане на различни въпроси бе привлечено вниманието на учениците от ПГ по МЗС от младите обучители Ноа Ашикян, Мария Василева и Анхела Асенова.

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, Ямбол

Обучителите дискутираха със своите връстници темата за Европейския парламент, Европейската комисия и как функционира Европейския съюз. Важен акцент от обучението бе и насърчаването на младежи и уязвими групи в изборите за Европейски парламент. По време на срещата между обучителите и техните връстници, се предложиха интерактивни методи с игрови характер за работа в екип, успешна комуникация и културни ценности.

ПЗГ “Кл. Арк. Тимирязев”, Каварна

В ПЗГ “Климент Арк. Тимирязев”, град Каварна младежите проведоха обучение на тема: “Европейски съюз и европейски институции”. Учениците дискутираха за институциите и функциите, които те изпълняват, след което изиграха игра с въпросите за ценностите, правата и законите, действащи в ЕС.

ПГСС, Нови пазар

Стоян Георгиев проведе обучение на тема “Европейски институции”. Той представи на своите съученици най-важната информация за Съвета на Европа, Европейския парламент и за Европейският съюз. Стоян можа да разкаже свои лични впечатения от скорошното си посещение в Брюксел, по линия на Център Амалипе. Младият обучител насърчи присъстващите млади хора, да участват в предстоящите избори за Европарламент.

 ОбУ “П. Р. Славейков”, с. Джулюница
Председателят на Ученическия парламент Моника Станчева проведе обучението на тема “ЕС и европейски институции”, като представи на своите съученици най-важната информация за Съвета на Европа, Европейския парламент и за Европейският съюз. Учениците дискутираха ценностите на ЕС, институциите и функциите, които те изпълняват.

СУ “Любен Каравелов”, Варна

Елиза Найденова, Мелис Христова и Бенай Мехмед обучиха своите връстници. Елиза Найденова разказа за посещението си в Брюксел на учениците от 10 и 11 клас. След това с интересна игра се провериха знанията на присъстващите за Европейските институции.

ОбУ “Христо Ботев”, Дълго поле

Младите обучители Пламена Тонова и Симона Билялова проведоха обучение на своите съученици като използваха информационните материали, разработени от Център “Амалипе”.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево

С много настроение и положителни емоции, младите обучители представиха най-важната информация за Съвета на Европа, Европейския парламент и Европейския съюз. Те използваха метода брейнсторминг, предизвикаха връстиците си с викторина, свързана с темата, като ги разделиха на отбори. Най-голям интерес предизвика играта „Единни в многообразието“, в която двата отбора отговаряха на въпроси за своите права и задължения като граждани на Европейския съюз. Участниците повишиха своите компетентности, забавляваха се и създадоха нови приятелства.

Професионална гимназия по облекло “Елисавета Багряна”, Бяла Слатина

Младите обучители представиха най-важната информация по темата, след което проведоха дискусия със своите връстници.

Обединено училище “Св. св. Кирил и Методий”, Краводер

Учениците дискутираха ЕС и европейските институции, както и техните функции. Те разбраха колко е важно да си граждански активен, но и мотивиран за упражняването на глас в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент.

На колажите по-долу се вижда желанието на учениците да бъдат граждански активни, както и първите стъпки на младите обучители да бъдат мотиватори на своите връзстници 

 


Инициативата е част от проект “EMPOWEREU: Насърчаване на участието на младежи и уязвими групи в изборите за Европейски парламент”, финансиран от Европейския парламент. Авторите носят пълна отговорност за съдържанието, а Европейският парламент не носи отговорност за използването на информацията.

Вижте още:

Да обучиш своите връстници на тема “Европейски съюз и европейски институции”