Проектът ще се реализира на национално ниво в най-малко 50 общини и ще бъде насочен към 2 целеви групи:

 • млади хора (включително момичета), повечето от които от уязвими групи, които ще гласуват за първи път;
 • роми (и други уязвими групи), които обикновено имат ниска избирателна активност на европейските избори и не упражняват информиран вот.

Цели на проекта:

 • да повиши информираността на младите български граждани (с акцент върху ромите) за ролята и демократичните ценности на ЕС;
 • да ги направи активни участници в този процес;
 • да създаде чувство за общност;
 • да насърчи участието в общността together.eu;
 • да увеличи безпартийната гражданска активност; 
 • да създаде практики за граждански контрол върху евродепутатите и други институции.

Проектът ще развие широк спектър от дейности:

 • информационни младежки кампании (включително презентации за “обучения на връстници”, срещи в университети, младежки форуми);
 • регионални срещи с образователни медиатори и представители на местни общности от уязвими групи;
 • информационна кампания и разработване на онлайн и офлайн продукти, мобилни/пътуващи подкасти/дебати;
 • провеждане на дебат с кандидати за евродепутати от основни политически сили.

Проектът ще достигне директно до 2100 младежи, над 1000 медиатори, родители и др. уязвими групи, а косвено – до 200 000 граждани.