Проектът ще се реализира на национално ниво в най-малко 50 общини и ще бъде насочен към 2 целеви групи:

 • млади хора (включително момичета), повечето от които от уязвими групи, които ще гласуват за първи път;
 • роми (и други уязвими групи), които обикновено имат ниска избирателна активност на европейските избори и не упражняват информиран вот.

Цели на проекта:

 • да повиши информираността на младите български граждани (с акцент върху ромите) за ролята и демократичните ценности на ЕС;
 • да ги направи активни участници в този процес;
 • да създаде чувство за общност;
 • да насърчи участието в общността together.eu;
 • да увеличи безпартийната гражданска активност; 
 • да създаде практики за граждански контрол върху евродепутатите и други институции.

Проектът ще развие широк спектър от дейности:

 • информационни младежки кампании (включително презентации за “обучения на връстници”, срещи в университети, младежки форуми);
 • регионални срещи с образователни медиатори и представители на местни общности от уязвими групи;
 • информационна кампания и разработване на онлайн и офлайн продукти, мобилни/пътуващи подкасти/дебати;
 • провеждане на дебат с кандидати за евродепутати от основни политически сили.

Проектът ще достигне директно до 2100 младежи, над 1000 медиатори, родители и др. уязвими групи, а косвено – до 200 000 граждани.


Материали, свързани с проекта:

Информационна брошура за европейските институции

Видео за посещение на европейски институции от активни младежи

Игра “ЕС и ние”

Плакат “Не продавай гласа си!”

Брошура “Не продавай гласа си!”

 

Вижте още:

Информационни срещи:

Информационна среща на младежи с преподаватели от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Ученици от училища от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” се включиха в информацонна среща за повишаване на гражданската активност, организирана от Център “Амалипе” и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Информационна среща на младежи с преподаватели от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Как да участваме в предстоящите избори за Европейски парламент

Информационна среща на младежи с преподаватели от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Ученици от училища от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” се включиха в информационна среща за повишаване на гражданската активност, организирана от Център “Амалипе” и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ученици от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” се включиха в информационна среща за повишаване на гражданската активност и продължаване на образованието, организирана от Център “Амалипе” и ШУ “Епископ Константин Преславски”

Информационна среща на младежи с преподаватели от Висше училище по мениджмънт

Информационна среща на младежи с преподаватели от Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Подкаст:

Първият епизод на Подкаста на Център Амалипе е онлайн!

Разкази за успех и приятелство в действие: Втори епизод с Айше и Синан

Третият епизод на Подкаста на Център Амалипе е онлайн!

Разкази за успех и приятелство в действие: Четвърти епизод с Огнян Исаев

Ученически конкурс:

Център Амалипе обявява ученически конкурс на тема „Моето мнение има значение за обединена Европа“

Обучения “Връстници обучават връстници”:

Да обучиш своите връстници на тема “Европейски съюз и европейски институции”

Пътеводител към Европейския парламент

Междуучилищни дебати:

Очаквайте: Междуучилищен дебат на тема „ВАЖНО Е ДА ГЛАСУВАМЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ“

Междуучилищен дебат в гр. Шумен разкрива важността от гласуването за Европейски парламент