Център Амалипе обявява ученически конкурс на тема „Моето мнение има значение за обединена Европа“

За 12-та поредна година Център Амалипе обявява ученически конкурс. Тази година темата му е “Моето мнение има значение за обединена Европа”. Ние вярваме, че младите хора могат да допринесат за обединението и напредъка на Европа със своите идеи и виждания. Младежите имат ключова роля в формирането на бъдещето на европейското ни обществото и затова искаме техните мнения и предложения да бъдат чути.

Скъпи младежи, точно тук и сега вашето мнение има значение! Сигурни сме, че обменът на идеи и виждания между учениците от различни училища и региони може да допринесе за по-добро разбиране на предизвикателствата и възможностите пред Европа.

Целта на конкурса е да насърчи учениците да изразят своите мнения относно европейските ценности и как те кореспондират с техните ежедневни предизвикателства и мечти. Днешните ученици са бъдещите граждани на Европа и е важно те да могат да представят своите конкретни предложения за по-добър живот на децата и възрастните граждани на България, Европа и света. Вярваме, че техните идеи могат да бъдат ключов фактор за постигане на устойчиво и ефективно обединение на всички нации и етноси.

Както винаги, Център “Амалипе” е тук, за да подкрепи учениците и да гарантира, че техните гласове ще бъдат чути. Участвайте, за да имате възможността:

 • Вашите послания да достигнат до широка аудитория от над 290 училища в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” и извън нея.
 • Вашите идеи да бъдат представени пред влиятелни личности, които формират политиките в България, както и евродепутати. Ще имате възможност да обсъдите лично с тях какви промени считате за необходими.
 • Да се запознаете и сътрудничите с други активни младежи, с които да създавате кампании и реализирани идеи.

Регламент на конкурса:

Тема и цел на конкурса:

Темата на конкурса е “Моето мнение има значение за обединена Европа”. Продуктите, с които учениците кандидатстват, трябва да обхващат теми като гражданско участие, информирано упражняване на правото на глас в България и Европа, защита на правата на малцинствата в Европа, борба срещу дискриминацията и омразата на национално и европейско (международно) ниво. 

Целта на конкурса е да провокира младежите да създадат послания по темата, показвайки своите нагласи, мотивация, умения и знания за демократичните процеси и участие в обединена Европа.

Творбите могат да бъдат представени чрез изображения, видео или текст. Те трябва да бъдат оригинални, достъпни и провокативни, за да привлекат вниманието на връстниците. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е  да бъдат съпроведени от декларация за авторство (Приложение 1) и декларация/декларации за лични данни, който може да изтеглите в края на текста! 

Участници:

В конкурса могат да участват ученици от първи до дванадесети клас от всички училища в България, както и от български училища в чужбина.

Отличените участници ще се включат в инициативата на Център Амалипе “Посланик на толерантността” и ще имат възможност да заемат високи постове и дипломатически мисии в държавата.

Направления:

Участниците могат да избират измежду три направления:

1.РАЗДЕЛ ЕСЕ – до 5000 знака, word формат.

Задължителни реквизити на есето: заглави (и подзаглавие); ясно изразена теза; представени аргументи за защита на тезата; правопис и пунктуация; графично оформление.

Всяко произведение задължително трябва да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, (име на преподавател, ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв). Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIII до XII клас

2. РАЗДЕЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ: Кратък филм до 5 минути. филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.

Задължителни реквизити на клипа: заглавие и подзаглавие; надпис с името на участникът/те, който говори от екрана;автор/и. При заснемане на филмът с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се използва целият екран (при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни полета отстрани), поставени финални надписи с участниците и техническия екип по изработката на филма; озвучаване;

Забележка: по преценка на участниците могат да бъдат поставени субтитри, което ще бъде реверанс към тези, които имат намален или увреден слух; помощ от учители е допустима единствено при монтиране на кадрите или като консултанти по технически въпроси.

Всяко произведение трябва да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIIдо XII клас

3. РАЗДЕЛ ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (Рисунка, снимка, колаж, gif) – Снимките трябва да бъдат запазени във формат jpg 300 DPI – препоръчителен размер 1300 x 867 px. Максимален размер на файла – 3MB.

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIIдо XII клас

Всяка творба трябва да бъде придружена от декларация за авторство (Приложение № 1) и информация за автора, включително име, възраст, адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището и име на преподавател, ако са правени консултации с такъв. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Продуктите не трябва да съдържат незаконно, заплашително, фалшиво, подвеждащо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, скандално, възбуждащо, порнографско или осквернително съдържание и не трябва да съдържат никакви материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което да бъде считано за престъпление, да поражда гражданска отговорност или по друг начин да нарушава закона.

Продуктите не трябва да нарушават авторските права, търговските марки, договорните права или други права на интелектуална собственост на което и да е трето лице или юридическо лице или да нарушават правата на личен живот или публичност и не могат да включват:

 • Търговски марки, притежавани от трети страни
 • Защитени с авторски права материали, притежавани от трети лица (включително филмов диалог или музикални композиции)
 • имена, външен вид, гласове или други характеристики, идентифициращи известни личности или други обществени фигури, живи или мъртви.

Изключването от конкурса може да бъде направено в случай на продукти, които не се считат за имащи отношение към предмета на КОНКУРСА и / или в случай на нередности, открити в резултат на своевременна проверка.

Краен срок за изпращане на материалите – 10.03.2024година  (важи пощенското клеймо)

на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. Марно поле 23, ет.4, офис 5, пк.113

или на имейл: konkurs@amalipe.com

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сборник и споделяни в онлайн пространството. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на инициативата. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания, няма да се журират. Компетентно жури ще определи наградените участници.

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ТУК

ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА, ИМАЩИ 18 ГОДИНИ

ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ РОДИТЕЛ/ НАСТОЙНИК ЗА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

За допълнителна информация и възникнали въпроси около участието в конкурса, моля пишете на имейл konkurs@amalipe.com, или на телефон: 0884 857578 – Деница Иванова

 

Успех на всички участници и бъдете иновативни, креативни и смели!

Екипът на ЦМЕДТ „Амалипе”


Тазгодишният конкурс е част от дейностите по проект “EmpowerEU: Насърчаване на участието на младежи и уязвими групи в изборите за Европейски парламент”. Вижте повече за проекта ТУК