Информационни дни за конкурса на ЦОИДУЕМ

Крайният срок на ежегодния конкурс за проекти към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е 2 декември. През 2022 г. има някои различия в приоритетите и формулярите, с които училища, детски градини, общини и РУО могат да кандидатстват. За да изяснят тези различия и да дадат повече пояснения на потенциалните кандидати, ЦОИДУЕМ организира ОНЛАЙН информационни дни. Те ще се проведат на 25.11 и 29.11.2022 г. 

През настоящата година проектите могат да бъдат по четири, а не по пет приоритета: с работни наименования “Социализация”, “Интеркултурно образование”, “Десегрегация” и “Работа с родители”. Приоритет “Мобилност” от предходните години е една от възможните дейности по приоритет “Социализация”. Новост е и възможността училищата / детските градини, които са изпълнявали проект през изминалата учебна година и този проект вече е отчетен, да кандидатстват отново и по настоящата процедура. По-високи са единичните суми за проект. Налице са и други новости. Информационните дни ще бъдат както следва: 

Разяснителна среща 1-25.11.2022 г., 14:00 ч.

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86571720006?pwd=MzhsaUhoZjFob3lzRWltOEN6aUVGdz09

Meeting ID: 865 7172 0006

Passcode: 560083

 

Разяснителна среща 2-29.11.2022 г., 13:00 ч.

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/89809133218?pwd=dDN2RGxkMlpLYnhZNGxoTE1xUjd6Zz09

Meeting ID: 898 0913 3218

Passcode: 387102

 

Подробна информация за приоритетите и дейностите, които ще бъдат подкрепяни през новия конкурс, вижте ТУК

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg