Как ще бъде финансирано предучилищното и училищното образование през 2021-ва година

Чрез свое решение Министерският съвет прие стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година. Проектозаконът за държавния бюджет вече е в Народното събрание. Двата документа задават основни параметри на финансовото обезпечаване на дейностите в предучилищното и училищното образование. Какво предвиждат те?

  • За 2021 в сектор „Образование“ стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 14%.
  • Стандартите за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа са завишени средно с 13%.

Това увеличение може да покрие преди всичко предвиденото повишаване на учителските заплати. В някои от най-малките училища може да се окаже недостатъчно с оглед на необходимостта заплатите да бъдат увеличение с 15% и наличието на педагози с голям стаж.

Така стандартът за паралелка в най-масовия случай на неспециализирани училища, каквито са основите, началните и средните  училища, става 50630 лв. Стандартът за паралелка в тях се увеличава на 10774 лв., а стандартът за ученик – 2123 лв. По-високи са стандартите в професионалните гимназии.

Стандартът за детска градина през 2021 година ще бъде 31540, а за група Целодневна организация – 6148 лв. Стандартът за дете в незадължителната предучилищна възраст е определен на 2887 лв. Точно с 210 лв е по-висок стандартът за задължителната предучилищна възраст.

Новост от 2021 година е наличието на допълнителен стандарт за подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси за детска градина в задължителна предучилищна възраст. Съгласно направените промени в Закона за предучилищното и училищното образование от месец септември тази възраст вече е от четири години, а общините имат тригодишен срок да въведат това изискване. Законът предвижда пълната отмяна или намаляването на таксите в тази възраст. Затова всяка община ще получи по 174 лв на дете в задължителна предучилищна възраст, като поне половината от получените средства трябва да използва за пълна отмяна на таксите – за всички деца или за определена група. Повече информация за това какви промени изисква Законът за предучилищното и училищното образование относно таксите за задължителната предучилищна възраст може да видите тук.

Проектозаконът за държавния бюджет през 2021 година предвижда 800 млн. лв. повече за системата на образованието в сравнение с тази година. Така общият размер на средствата се увеличава от 4.8 млрд. лв. през т.г. на 5.6 млрд. лв. догодина. Най-голямата сума ще отиде за последното, четвърто поред, увеличение на учителските заплати с около 15% – по това перо са предвидени допълнителни 360 млн. лв., както и още 57.8 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на непедагогическия персонал в училище. Така, от 1 януари догодина най-ниската преподавателска заплата ще стане 1260 лв. Минималното възнаграждение за старши учителите ще достигне 1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв. Общо средствата за делегираните дейности за образование, с които ще разполагат общините и които в голяма част са за заплати, са около 3 млрд. лв.

74 млн. лв. са планирани за Предучилищното образование – 38 млн. лв. за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата от задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища (тук на дете ще се дават по около 300 лв. месечно), както и още 36 млн. лв. за разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца. 70 млн. лв. са предвидени за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища, 20 млн. лв. – за продължаване на модернизацията на училищните кабинети и изграждане на STEM среда, както и още 20 млн. лв. – за увеличение на общия бюджет на националните програми. Така например с отпуснатите средства за училищни стем кабинети ще бъдат финансирани проектите, които през изминалата година преминаха на първия етап, но не бяха финансирани на втори.

Автор: Деян Колев

Вижте още: 

Решение на Министерски съвет 790

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование