МОН публикува за обществено обсъждане Проект на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година

Министерство на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година. Документи за иновативно училище се подаваха до 31 януари 2021 г.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Всяко училище имаше право да кандидатства само с един проект за иновации, в който можеше да включва множество елементи и видове иновации. Училищните проекти трябваше да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект бе разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към Министъра на образованието и науката.

Проектът на Решение на Министерски съвет за приемане на Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 е качен за обсъждане до 14.07.2021 включително. Бележки, становища и предложения по проекта на Решение могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: i.slavova@mon.bg. Проектът на Решение и мотивите към него могат да бъдат намерени тук.

Повече информация за процеса за кандидатстване за иновативно училище, може да видите тук

Снимка: pixabay.com