Образователни медиатори отбелязаха Деня на толерантността – 16 ноември 2021

Както всяка година и тази Център „Амалипе“ отбеляза Международния ден на толерантността на 16-ти ноември 2021 година с множество кампании. Събитията организираха медиатори, доброволци, родители и ученици от различни училища, центровете за развитие на общността.  Всички те показаха за пореден път, че въпреки обстоятелствата, пред които се сблъскват в момента, успяха да отбележат “Деня на толерантността” 16-ти ноември.

Вижте по места как отбелязаха кампанията:  

Стражица

Център за развитие на общността гр. Стражица и тази година се включи в кампанията, вземайки под внимание епидемичната обстановка. За деня на толерантността, образователният медиатор Ирена Михайлова раздаде информационни материали, свързани с темата и изработени детелини с 10-те златни правила на толерантността. В кампанията се включиха ученици от ученическия съвет на СУ “Ангел Каралийчев“ гр. Стражица и родители. Всеки от тях реши да отправи послание към обществото  чрез снимка и лист с надпис: „Нека бъдем толерантни“.

с. Стефан Караджа

Образователният медиатор към ОУ “Отец Паисий” с. Стефан Караджа Леман Асан отбеляза 16-ти ноември.  Заедно с деца от прогимназиален етап направиха табло на толерантността, което поставиха в коридора на училището и всеки имаше възможността да постави своето послание за толерантност.

с. Румянцево

Образователният медиатор Галия Илиева от с. Румянцево община Луковит, отбеляза заедно с ученици от 1-4 клас и родители ,,Международния ден на толерантността“.     Всяко едно дете нарисува картина, която изобразява толерантността.

с. Гърмен

В ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гърмен отбелязаха Деня на толерантността. Деца от 1-4 клас нарисуваха дървото на Толерантността.

Равна Гора

Образователният медиатор  Мирела Иванова от ОУ ” Отец Паисий” с. Равна гора, област Бургас, отбеляза ,,Деня на толерантността“. Заедно с ученици, доброволци и родители успяха да направят цвете на толерантността.

Генерал Тошево

Заедно с ученици от 2 б  и 4 а клас медиаторите Павлинка Добрева и  Коянка Златева отбелязаха Международния ден на толерантността. Децата бяха изключително доволни и напористи, желаещи да участват. За тях доброто отношение е всекидневие, което демонстрират едни с други. Учениците са от ОУ,,Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево, област Добрич.

Бяла Слатина

Доброволците от Център за развитие на общността отбелязаха с кампания Деня на толерантността. В град Бяла Слатина за поредна година бе организирана беседа дебат, на тема: ,,Различията в училище“. Доброволците се разделиха на два отбора. Всеки от тях имаше задачата да защитава определена теза: За или против децата с увреждания в училище. Единият отбор трябваше да убеждава в смисъла на правата им, а другият да бъде против. Идеята е да стигнат до консенсус в решенията си, да преодолеят различията в училище. За финал, стигайки до толерантно решение представиха изводите от срещата. Доброволците изработиха и постер, изобразяващ решението им за толерантност.

с. Марково

Образователният медиатор от с. Марково Бериван Емилова в ОбУ “Пенчо. П. Славейков“, отбеляза  с младежи Международния ден на толерантността.

с. Асеновци

Образователният медиатор  Веска Гецова от ОУ ,,Христо Ботев“  с. Асеновци отбеляза заедно с ученици и родители ,,Международния ден на толерантността“. Всеки един ученик  нарисува детелина, на която написа 10-те златни правила.

с. Кукорево

Образователният медиатор Ташка Мутафова от ОУ ,,Христо Ботев“ с. Кукорево, община Тунджа отбеляза заедно с ученици, доброволци и родители ,Международния ден на толерантността. Малчуганите нарисуваха планетата на толерантността, като всеки може да се наслади на изображението, което са сътворили пред входа на училището.

Гр. Якоруда

Образователният медиатор Севда Муса от СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда отбеляза Международния ден на толерантността. Ученици, доброволци и родители успяха да направят флипчарт с картини, които показват толерантността между хората.

с. Краводер

Образователният медиатор Тихомир Георгиев от с. Краводер с помощта на ресурсния учител Таня Иванова, Наталия Колева и психолога Ирена Димитрова подготвиха материали за изготвяне на плакат на толерантността. Деца и родители изрязваха и залепяха послания за толерантност и посетиха няколко ромски махали в селото, като приканваха родители и деца да се снимат с направения постер, който изобразява толерантността в ромската общност.

Пловдив

Образователният медиатор Фатме Арслан от гр. Пловдив:

“Какво е толерантност? Умението да разбираш, приемаш и уважаваш различните култури в нашия свят, умението да си добър. Още на обучението, когато пред мен беше плана на образователния медиатор, бях решила, че на този ден – 16.11., а именно деня на толерантността, аз ще помогна на хора в нужда.“ Как помогна Фатме на нуждаещите се и какво се случи разберете от тук:

Какво е толерантост – история за добрите дела

с. Чешнегирово

В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Чешнегирово образователният медиатор Костадинка заедно с лъчезарните и усмихнати първолачета отбеляза 16 ноември, гледайки филмче и обсъждайки какво точно означава да си толерантен, а второкласниците твориха от сърце.

Шумен

Взе, че се стъмни и така учениците решиха да запалят огъня на толерантността, защото край огъня са се вземали най-важните решения, споделя образователният медиатор Ангел Ангелов. Така бе отбелязан Деня на толерантността с ученици от ПГССХТ – Шумен. „Нека този огън на толерантността да не угасва в сърцата ви. Не позволявайте дъжд да го вали, пепел да не го покрива“, пожела медиаторът.

Павликени

Уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. С този призив на  16 ноември – Деня на толерантността премина съвместната инициатива в шести клас на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени, съвместно с ЦМЕДТ Амалипе. Чрез образователната платформа Тиймс, г-н Стефан Стефанов – координатор и образователен медиатор, гостува на ученици, като представи презентации и проведе беседа за толерантността. Представи им обществени личности от ромски произход, традиционни танци и занаяти на общността. Като финал, ученикът Кристиян Колев от 6 а клас, с подкрепа от неговата майка Марияна Янакиева представи подготвено по случая кратко видео, което докосна всички участници.

Свищов

Учениците от ОУ “Филип Сакелариевич” гр Свищов отбелязах 16-ти ноември Международния ден на толерантността.

Борован

Образователният медиатор в с. Борован Алина Арсова, отбеляза с децата от ЦНСТДБУ Деня на Толерантността. Участващите изработиха постер с послания към всички: Да живеем с толерантността като поведение всеки ден!

с. Красен

В ОУ “Йордан Йовков” с. Красен отбелязаха Международния ден на толерантността, като заедно с ученици от начален етап направиха дърво на толерантността. С това искат да покажат, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни етноси, култури, вероизповедания и начин на живот. Нека бъдем толерантни един към друг пожела образователният медиатор  Салиме Алиева.

 с. Луличка

Образователният медиатор към ОУ “Васил Левски” с. Луличка отбеляза Международния ден на толерантността.

Сливен

ПГТО „Добри Желязков“ отбеляза 16-ти ноември – Деня на толерантността. Девойките Татяна Радостинова, Айше Алиева от 10г клас, Ивана Димитрова 10а клас и Гергана Топалова 9а клас изработиха тематични табла.

Учениците от 8г клас изготвиха презентация за толерантността, която ще се разглежда и обсъжда в часовете на класа през настоящата седмица. В сградата на гимназията се организира и проведе младежки уебинар с представители от Център ,,Амалипе”, ученици наставници и представители на ученическия парламент. Обсъдено бе какво е да си толерантен днес, имаше интерактивни игри и гости. Инициативата бе полезна и приятна.

Нова черна

Малките ученици от ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова Черна се запознаха с деня на толерантността, като изразиха вълшебни думички за уважение, разбиране, равенство, благодарност, доброта и приятелство към различните видове етноси.

с. Преселенци

Образователният медиатор Инджегюл Неджемединова, заедно с учениците от ОУ “Васил Левски” село Преселенци отбелязаха Деня на толерантността. Всички направиха свои бурканчета за добри послания, в които ученици и учители написаха послания си  за толерантност. Присъстващите се включиха и в направата на ,,Дървото на толерантността“. Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Ние считаме толерантността за основна ценност за хармонично и мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания и раси.