Образователни медиатори в помощ на ученици и през лятото

Образователните медиатори от СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Средец събират деца както от начален етап, така и от по-горните класове, които срещат трудности по няколко учебни предмета. Медиаторите Божидар Атанасов и Каралайн Костова работят с учениците с цел успешно полагане на изпитите по затрудняващите ги учебни дисциплини. Наред с това медиаторите измислят интерактивни игри, които са свързани с предметите Български език, Литература и Математика. “Повечето от учениците имат затруднения със смятането и писането”, споделя медиатора Божидар Атанасов. Затова е решил заедно с колегите си да съберат децата, които имат тези затруднения и да работят с тях през лятото, за да има резултат в следващата учебна година. Медиаторите са силно мотивирани да работят през дори във време, в което повечето са в отпуск, за да може вместо децата да обикалят махалите безцелно през лятото, да се справят с проблемите в писането, четенето и смятането, което за тях ще доведе до добри резултати през следващата учебна година. Това мотивира образователните медиатори да продължат да работят, защото има смисъл за децата и за общността, сподели Божидар Атанасов.