Международен ден на момичето

През 2011-а година 11 октомври е обявен за Международен ден на момичетата – ден, който признава правата им и уникалните предизвикателства, пред които те са изправени. На днешния говорим за правата на момичетата, за равенството и за правото им на образование и свобода.

 Този ден има за цел да насочи общественото внимание към проблема с дискриминацията на жените и момичетата в образованието и професионалното им развитие в науката. Цели се насърчаване на момичетата и жените в сферата на образованието и науката, както и признание на научните им постижения. 

Поставя се вниманието върху необходимостта от справяне с предизвикателствата, пред които са изправени момичетата, както и за насърчаване на овластяването на момичетата и изпълнението на техните човешки права.

Ако бъдат насърчени, подрастващите момичета имат възможността да покажат и развият заложения в тях потенциал да променят света, в който живеем, в едно по – добро и справедливо, лишено от дискриминация и ограничения, място.