Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“ е отворена за кандидатстване

До 1 юни всички държавни и общински училища, които са идентифицирали потребност от образователни медиатори / социални работници, могат да кандидатстват по новата Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Как става кандидатстването и какви дейности ще бъдат финансирани по нея?

На 13 май Министерски съвет одобри новите Национални програми за развитие на образованието през 2022 г. Сред тях е и Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, която е замислена като продължение на Дейност 7 от проект „Подкрепа за успех“, който приключва в края на юни. Образователните медиатори и социални работници, назначени по проекта, могат да бъдат продължени по Националната програма. Освен това, по нея могат да бъдат назначени и още медиатори / социални работници, включително и в училищата без концентрация на уязвими групи. По – долу прилагаме отговори на някои от най-често задаваните въпроси относно новата Национална програма.

Кои училища могат да кандидатстват по Националната програма?

Всички общински и държавни училища. Това включва както училищата с концентрация на уязвими групи, така и училищата без концентрация. Могат да кандидатстват начални, основни, обединени, средни училища, професионални и профилирани гимназии.

Нашето училище е с малък брой ученици. Получаваме средства за работа с уязвими групи, но те не достигат за назначаване на образователен медиатор. Можем ли да кандидатстваме по Националната програма?

Да, независимо дали вашето училище е имало медиатор по проект „Подкрепа за успех“ или не, сега може да кандидатствате по Националната програма.

Получаваме средства по чл. 52а от Наредбата за финансирането, назначили сме медиатор с тях, но имаме нужда от още медиатори. Можем ли да кандидатстваме по Националната програма?

Да, ако отговаряте на изискванията за брой медиатори, описани по програмата. Те са

Обърнете внимание: бройките, посочени в таблицата, отговарят на медиаторите, които могат да бъдат финансирани по Националната програма И със средствата за работа с уязвими групи. Т.е. от посочената в таблицата бройка трябва да извадите броят на назначените медиатори по чл. 52а от Наредбата за финансирането и така ще получите броят на медиаторите, за които може да кандидатствате по Националната програма.

Как става кандидатстването по Националната програма?

Училището следва да попълни формуляр, който може да изтеглите от ТУК. Формулярите се подават в деловодството на МОН или по поща. Важи датата на пощенското клеймо.

До кога е кандидатстването по Националната програма?

До 1 юни включително. Училищата, които закъснеят с подаването на формуляра, няма да бъдат разгледани.

От кога ще могат да започнат работа образователните медиатори / социални работници в одобрените училища?

До края на юни екипът на Националната програма ще разгледа и одобри кандидатствалите училища. Така назначаването на образователните медиатори може да започне още от 1 юли. В случай, че това са медиатори, които работят по проект „Подкрепа за успех“, техният договор ще бъде удължен без да е необходимо провеждането на конкурс. Ако става дума за нови медиатори / социални работници ще е нужно провеждането на конкурс.

Какви дейности (освен назначаването на образователни медиатори и социални работници) ще бъдат финансирани по Националната програма?

Дейностите може да видите ТУК. Те са подробно описани в текста на одобрената Национална програма. Може да я изтеглите от ТУК 

 

 

Вижте още:

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“

Формуляр за кандидатстване по Националната програма

Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социални работници“: какво предвижда и кога ще започне?