Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“: какво предвижда и кога ще започне?

Поне 900 образователни медиатори и/или социални работници ще бъдат назначени по новата Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Тя ще продължи проект „Подкрепа за успех“, като по нея ще могат да бъдат назначение и нови образователни медиатори. Кога ще стартира програмата, какви дейности ще финансира и в кои училища?

Както писахме на сайта на Център Амалипе до 26-ти април в МОН могат да бъдат изпращани коментари и предложения към Националните програми в сферата на образованието за 2022г. Една от новите национални програми е НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Предвидено е тя да стартира от 1-ви юли 2022г. и да бъде своеобразно продължение на Дейност 7 от проект „Подкрепа за успех“, който приключва на 30 юни 2022г. Тя е на обща стойност от 10 млн.лв. Програмата съдържа и някои иновативни елементи:

  1. Предвиден е по-голям брой образователни медиатори и социални работници: броят на медиаторите, които ще бъдат назначени ще зависи от броя на учениците в съответното училище и от броя на медиаторите, назначени със средствата за работа с уязвими групи, които училищата получават по чл.52а от наредбата за финансирането;

Програмата предвижда следния брой медиатори/ социални работници в зависимост от броя на учениците.

Голяма част от училищата, които получават средства по чл.52а от наредбата за финансирането имат назначени медиатори с тези средства. В други училища, особено по-малките, предоставената субсидия не позволява назначаването на необходимия брой медиатори. Затова Националната програма ще предостави възможност за достигането на бройките, посочени в таблицата по-горе. Т.е. ако директорът на средищно училище между 51 и 150 ученици е назначил 1 образователен медиатор със средствата за работа с уязвими групи, той може да кандидатства по Националната програма за още 1 бройка. Ако в съответното училище вече са назначени двама медиатори по чл.52а, училището няма да може да кандидатства по Националната програма.

  1. Националната програма ще предостави възможност за по-високо заплащане на образователните медиатори. По проект „Подкрепа за успех“ образователните медиатори/социалните работници получаваха минимална работна заплата. Предвидено е по Националната програма училищата да получат 6550лв. за медиатор на пълно работно време или 3275лв. за медиатор на половин работен ден за периода от 1 юли 2022г. до 31 декември 2022г. Това означава, че заплатата на образователните медиатори и на социалните работници в училищата ще бъде леко увеличена.
  2. Заложени са командировъчни разходи за медиаторите за изпълнение на техните дейности по Програмата. Те могат да включват транспортни разходи с влак или автобус, както и до 40лв дневни на месец.
  3. Националната програма ще финансира и разходи за провеждането на дейности с родителите, които да бъдат организирани от съответното училище и образователния медиатор. Тези дейности могат да включват провеждането на родителски срещи, срещи с успели роми, родителски лектории и др. За тях всяко училище, включено в Програмата ще получи до 1200лв. Те не могат да бъдат за възнаграждения, а ще включват други разходи като кафе паузи, материали и т.н. Очаква се всяко училище да проведе минимум 1 среща с участието на родители, учители и ученици, както и минимум едно събитие.

Училищата, които работят по проект „Подкрепа за успех“ могат да продължат заетостта на съответния образователен медиатор /социален работник. В този случай не е необходимо провеждането на конкурс. Училищата, които предпочитат да наемат нов медиатор или ще наемат още медиатори трябва да проведат конкурс според изискванията на програмата.

 

Център Амалипе приветства обявяването на Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“! През изминалите месеци и години образователните медиатори доказаха, необходимостта от тази професия. Разбира се, Националната програма може да бъде одобрена в отделни нейни аспекти. Затова насърчаваме  всички заинтересова страни да изпращат предложения и коментари до 26-ти април на на имейл n.nencheva@mon.bg.

 

Вижте още: Националните програми в образованието за 2022г. са предложени за обществено обсъждане

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“: какво предвижда и какво пропуска да предвиди програмата