Националните програми в образованието за 2022г. са предложени за обществено обсъждане

До 26 април учители, директори, родители и всички други могат да изпратят коментари и предложения към националните програми в образованието за 2022 г. Работен вариант на програмите е публикуван за обществено обсъждане на уебстраницата на МОН. Какво е предвидено в националните програми?

Предложени са 21 национални програми на обща стойност 242 600 000 лв. 19 от програмите са изпълнявани през 2021 г., а част от тях и през предходните години. Така например, предвидено е продължаване на програмата „Отново заедно“, чрез която през изминалата година десетки хиляди ученици и учители участваха в организирани лагери и екскурзии. През 2022 г. програмата е обезпечена с 22 600 000 лв., като по нея могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, обучаващи ученици от 1 до 11 клас. Предвижда се чрез нея в летен лагер или екскурзия да участват поне 45 000 ученици.

Две от предложените национални програми ще бъдат реализирани за първи път през 2022 г.:

„Заедно в изкуствата и спорта“ ще обезпечи с 90 млн. лв. организирането на извънкласни занимания в сферата на различните видове изкуства и спорт. В програмата ще могат да участват всички държавни  и общински училища, като в зависимост от броя на учениците програмата ще финансира:

  • В училищата с по-малко от 400 ученици 2 групи в областта на изкуствата и 2 отбора в областта на спорта.
  • В училищата с 400 и повече ученици 3 групи в областта на изкуствата и 3 отбора в областта на спорта.

Националната програма ще подпомага колективните видове спорт и колективните форми на изкуство. Предвижда се над 70 хиляди ученици да бъдат включени в над 6 000 групи и отбори.

Другата иновативна програма е „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. Тя ще обезпечи заплатите на образователните медиатори и социалните работници след края на проект „Подкрепа за успех“, който приключва на 30.06.2022 г. Националната програма ще даде възможност и за назначаване на повече медиатори в училищата с по-голям брой ученици, предвижда по-високо заплащане на медиаторите и социалните работници (в сравнение с проект „Подкрепа за успех“) и също така залага провеждането на дейностите с родителите.

Националните програми може да видите на сайта на МОН в рубрика  „Проекти на документи“.

Бележки, становища и предложения по проектите за национални програми могат да бъдат изпращани до 26.04.22г. включително на имейл n.nencheva@mon.bg.

 

Вижте още:

Новата национална програма за извънкласни дейности – какво ще финансира тя