Национална среща на професионалната директорска общност за интеркултурно образование се проведе в к.к. Златни пясъци

След година и половина в изчакване на подходящ момент, в периода 22-24 юли Център Амалипе проведе Национална среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник” в Курортен комплекс Златни пясъци. Над 150 директори от цялата страна се включиха в първата от дълго време присъствена среща, организирана за цялата Мрежа.

Дългоочакваното събитие премина при необходимите противоепидемиологични мерки. В рамките на трите работни дни бяха споделени добри практики; дискутирани бяха актуални теми по интерактивни начини; а специални гости, сред които Министърът на образованието проф. Денков, директори на дирекции в МОН, директорът на ЦОИДУЕМ Лало Каменов и проф.Радостина Александрова – учен в БАН, представиха коректно полезна и необходима за директорите информация.

Срещата откри Деян Колев, който представи какво се случи в Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” през учебната 2020-2021г. Показани бяха основните резултати на учениците и училищата, включени в Програмата, като бе направено сравнение с общите резултати за страната. Важен извод бе, че класовете, които учеха в по-голяма степен присъствено през последната година имат по-високи и добри резултати, които не се различават от тези за страната. Как Център Амалипе подкрепи училищата в Мрежата и образователните медиатори по време на пандемията също бе обобщено в презентацията. С нея можете да се запознаете тук. 

Чрез интерактивната платформа Mentimeter.com присъстващите директори показаха от къде са и каква е била учебната година за тях. Отново там имаха възможност и да задават своите въпроси към проф. Николай Денков – министър на Образованието и науката. Той се включи в събитието онлайн чрез платформата ZOOM. Министър Денков имаше възможността да вижда в реално време запитванията. След своето приветствие към директорите той отговори на най-често задаваните и харесваните въпроси. Проф. Денков благодари за работата на училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” и на Център “Амалипе”. Той подчерта, че взаимодействието на училищата в мрежи и партньорството с неправителствени организации, които реално работят на терен, е предпоставка за по – успешната работа на всички. Отговаряйки на въпроса за това как ще започне новата учебна година и дали ще се състои присъствено или онлайн, проф. Денков подчерта, че относно присъствието/неприсъствието в класните стаи. “Никой не може да каже нито да предскаже какво ще се случи. Предвид ситуацията в света и Европа не е изключено преминаване на всички към ОРЕС. Позицията на МОН е, че трябва да осигурим максимално дълго присъствие на учениците в училище…. Предвиждаме присъствено начало на учебната година, но се подготвяме и за неприсъствено.” Всички негови отговори можете да видите тук.

Последваха и систематизирани въпроси от участниците към Соня Кръстанова директор Дирекция “Финанси”, Пенка Иванова директор Дирекция “Учебници и училищна документация” и Гергана Станчева, дирекция “Управление и изпълнение на проекти” във връзка с актуалните политики и проекти. Казусите отново бяха задавани и излъчвани в реално време чрез Mentimeter. Директорите получиха отговори на въпроси, свързани с проектите “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, “Подкрепа за приобщаващо образование”, “Подкрепа за успех” и др. От екипа на проект “Подкрепа за успех” насърчиха подаването на нови бройки за образователни медиатори от училищата, които нямат такива, както и увеличаването на продължителността на работния ден от 4 до 8 часа за съществуващите бройки медиатори.

Денят завърши с динамична работа по групи. Директорите създадоха 8 страници от комикс, пресъздаващ емоциите, породени от пандемията и преминаването в ОРЕС на учениците, родителите, учителите, директорите.

Вторият ден също бе изпълнен с интерактивност, споделеност и специални гости. В сесия “Пресечна точка” бе проведен дебат за и против ваксините, с цел да се повдигнат основните въпроси на присъстващите и да се развенчаят митове относно заразяването с Ковид-19 и ваксинацията. А главна роля за това имаше проф.Радостина Александрова от БАН, която отговори на всички повдигнати запитвания честно, ясно и конкретно. Информацията, споделена от нея, бе толкова интересна и разбираемо представена, че предвиденото време не стигна. Присъстващите слушаха с интерес и никой не бързаше за пауза. Целта ни бе да спомогнем за разясняване на неяснотите пред педагогическия и непедагогическия пероснал относно ваксинацията, която може да повлияе за присъственото протичане на новата учебна година и преодоляване на дефицитите от дистанционното обучение.

Лало Каменов – директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, заедно с Нирен Хасанова – главен експерт също там, представиха актуализираната нормативна уредба на ЦОИДУЕМ и новите конкурсни възможности пред училищата. Какви са приоритетите в конкурсна процедура 33.20-2021, какви са допустимите дейности и какви са стъпките за кандидатстване, всичко това научиха директорите от представителите на ЦОИДУЕМ. Цялата им презентация можете да разгледате тук.

Атанас Атанасов от Център Амалипе представи работата на Център Амалипе с образователните медиатори и създадената през последната учебна година Мрежа на образователните медиатори, която обхваща цялата страна. Образователните медиатори са един от ключовите участници в процеса на пълен обхват и насърчаване на обучението в етническа смесена среда. Те бяха и са ключов фактор за преодоляване на дигиталното изключване.

До края на събитието присъстващите участваха в още интерактивни задачи, разделени по групи. Те дискутираха стратегическото развитие на различните типове училища в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, възможни модели, които насърчават повишаване на качеството, преодоляване на сегрегацията и изключването, възможности за прилагането на различни типове десеграционни модели и др. Дискутираха актуални и важни теми за всички тях на “световно кафене”. Създадоха влакче на бъдещето, в което бяха събрани надеждите, посланията и пожеланията за самите тях, както и от тях за цялата общност – ученици, родители, учители, МОН, МЗ, лекарите – героите на новото време. Националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник” създаде още по-голяма сплотеност в мрежата, дългочакани моменти на взаимност и среда за споделяне, информиране и търсене на отговори. 

Благодарим на всички присъстващи!

С презентацията на Деян Колев се запознайте тук. 

С отговорите на зададените съм проф. Денков въпроси можете да се запознаете тук.

Презентацията на Лало Каменов можете да разгледате тук.

Повече снимки вижте тук – 1 част. 

Повече снимки вижте тук – 2 част.


Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ обхваща над 295 училища от цялата страна и през последните десет години развива училищата, участващи в нея, като ги подпомага за превенция на отпадането от училище, разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Мрежата се превърна в един от най-активните участници в процеса на повишаване на качеството на образование и постигането на пълен обхват както в основното, така и в средното образование.

Срещата се реализира с подкрепата на

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

и Проект ‘NOSEGREGATION: Local Action Against School Segregation of Roma, financed by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). Project No 848954