Национална среща на образователните медиатори се проведе онлайн с участието на повече от 160 души от цялата страна

На 23.03.2021г., се проведе Национална среща на образователние медиатори, организирана от център Амалипе и Тръст за Социална Алтернатива в рамките на проект “Всеки ученик ще бъде отличник-3″.  В срещата взеха участие над 160 образователни медиатори от цялата страна, като гост говорители бяха: Доц. дн Йосиф Нунев, лектор в ПУ Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, директорът на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) Лало Каменов и председателят на Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе  Деян Колев. Националната среща на образователните медиатори се организирана от Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе, за да:
● Обмени опит между образователните медиатори от различните населени места и региони в България;
● Обсъди възможността за изграждане на неформална „Мрежа от образователни медиатори“ като изгради платформа за взаимопомощ, своевременно получаване на актуална информация, обмяна на опит и добри практики и споделяне на добрия пример;
● Обсъди бъдещето на проект „Подкрепа за успех“ и позицията на образователния медиатор .

Срещата се състоя в платформата за аудио и видео конференции ZOOM, като главната цел бе представянето на работата на образователните медиатори в периода на извънредното положение обявено в страната, както и възможността за участие в неформална мрежа на образователните медиатори, където те да успяват да получават актуална информация и да споделят добри практики. По време на срещата опит от своята работа по-време на извънредното положение в страната споделиха: Ирена Михайлова (образователен медиатор в гр. Стражица); Стефан Стефанов (образователен медиатор в гр. Павликени); Бойчо Кочев (Образователен медиатор към ОУ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. КАРАДЖОВО).
Директорът на ЦОИДУЕМ – Лало Каменов сподели информация относно подкрепата, която ЦОИДУЕМ предоставя към образователните медиатори, както и националната програма “Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускането на вторична сегрегация”, като възможност за кандидатстване имат образователни институции или общини, които ще могат да назначават  непедагогически персонал (образователни медиатори, помощници на учителите, социални работници в образованието) за осигуряване на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца, ученици и родители, включени в дейности за образователна десегрегация.

Доц. дн Йосиф Нунев, който е и лектор в ПУ Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сподели предисторията на образователния медиатор. По думи на доц. Нунев професията образователен медиатор я е имало и назад във времето, като помощник на учителя. Също така той сподели, че е необходимо образователните медиатори да повишат своя капацитет и образование, за да могат да бъдат назначени и като учители.

Деян Колев представи работата на образователния медиатор, какви са неговите задължения и дейности. Сподели какво се очаква да е бъдещето на образователните медиатори, като обърна фокус върху проект Подкрепа за успех, който ще бъде удължен и чрез който медиаторите ще могат да продължат своята работа. Деян Колев също припомни каква е  позицията на център Амалипе относно увеличаването на заплатите на образователните медиатори, както и допълнителното възнаграждение, заради тяхната работа на терен по-време на извънредното положение. Председателят на Център Амалипе припомни думите на Министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев, обявени по време на среща с образователните медиатори в гр.Шумен: “Заплатата на образователните медиатори ще е до 90% от учителската заплата – Министерството вече е предприело стъпки в тази насока.” Също там Министърът подкрепи и друго предложение на Амалипе и мрежата училища “Всеки ученик ще бъде отличник” – удължаването на проект Подкрепа за успех с още една учебна година.

 


В края на срещата Атанас Атанасов представи идеята за създаване на неформална мрежа на образователните медиатори, която да ги подкрепя, чрез предоставянето на информация, обучения и повишаване на капацитета на образователните медиатори. Мрежата на образователните медиатори ще организира ежемесечни срещи, които да информират медиаторите за актуални събития и възможности по програми;  да обменят опит и добри практики и да дискутират актуални теми. Целта е да се създаде една платформа на екипност, взаимопомощ и подкрепа, която Център „Амалипе“ ще осигури и развие, за да съдейства както при ежедневната работа на медиаторите, така и в посока обогатяване на работата в общността отвътре.

Материали за работата на образователния медиатор може да намерите тук:
https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/
както и да се включите във Фейсбук групата на Мрежа на образователните медиатори тук:
https://www.facebook.com/groups/331621514717494

Център „Амалипе“ настоява пред МОН и Агенция ОПНОИР за удължаване на проект „Подкрепа за Успех“ с още една учебна година

Лице за контакт: Атанас Атанасов

Имейл: cor.amalipe.vt@abv.bg

телефон за връзка: 0882 540 209