Над 50 образователни медиатори взеха участие в обучение, организирано от център “Амалипе”

Като част от серията си от уебинари, които център Амалипе планира да направи в рамките на мрежата на „Всеки ученик ще бъде отличник“, се проведе онлайн обучение на образователни медиатори на тема: „Образование в условията на COVID-19, какви социални права имаме“. Гост лектори бяха Деян Колев, Теодора Крумова и Елеонора Димитрова. Уебинарът се проведе чрез платформата Zoom на 23.09.2020г. Началото му бе поставено в 10:00ч. Събитието бе част от поредицата обучения, които започнахме тази есен с цел подкрепа на училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”.Желанието ни е да бъдем полезни на директорите, учителите, медиаторите и родителите при новите условия на образование по време на пандемия.

 

В проведеното обучение взеха участие повече от 50 образователни медиатори. В рамките му Деян Колев запозна участниците с насоките на МОН относно новата учебна 2020/2021г, както и какви ще бъдат задълженията на медиаторите през тази есен. От своя страна Елеонора Димитрова ги запозна със социалните права, които имат родителите. Тя обърна фокус на новите социални помощи, които ще бъдат предоставени, когато децата преминат на електронно обучение, както и социалните такива освен за първокласниците, но и за осмокласниците, за които родителите могат да получат еднократна помощ в размер на 250лв. Обърнато бе специално внимание върху нужните документи, както и сроковете за кандидатстване.

Образователният медиатор е един от основните фактори при въвеждането на дистанционно обучение в училище с концентрация на уязвими групи. Почти всеки от тях е разнасял разпечатани материали, което беше единственият начин да бъдат достигнати учениците без устройства. Тази година отново ще има моменти, в които ще се преминава в дистанционно обучение в електронна среда, затова образователните медиатори трябва да бъдат подготвени и готови да отговорят на нуждите на директори, учители и ученици. В момента е важно да се адаптираме към работата онлайн и да се стараем да направим тези срещи ефективни, за да извлечем максимална полза от тях с инструментите и възможностите, които предоставят виртуалните събития.