Образователни медиатори отбелязаха Деня на майчиния език

с. Караджово

“Отбелязването на “Деня на майчиния език” цели да покаже езиковото многообразие”, сподели Бойчо Кочев – Образователен медиатор в с. Караджово. Езикът е основен фактор за нашата идентичност, начин за запазване и развиване на нашите традиции, но и предаването им на следващите поколения. Майчиният език на всеки човек е свещен – почитайте, учете и разпространявайте родния си език, защото няма по-велико от това да славиш своя народ и език пред света! Международният ден на майчиния език стимулира развитието у нас да изразяваме дълбоко уважение не само към нашия роден език, но и към другите езици.

 

Стражица

На 19 Февруари – образователният медиатор Ирена Михайлова към ЦМЕДТ “Амалипе” съвместно със СУ ”Ангел Каралийчев” гр.Стражица за поредна година отбеляза Международен ден на майчиния език. Младежите от Ученическият съвет представиха интересен нарисуван постер. Красивата рисунка показва езиковото многообразие на всички различия. Отбелязването на кампанията продължи с беседа на тема ”Денят на майчиния език” с родители. Постави се силен акцент на тема Многоезичието и културното многообразие. Обсъдиха се различните видовете носии, различните видове езици на различните етноси и култури. „Езикът е право, за което човек трябва да се бори“ добави медиаторът на родителите. Срещата продължи с обсъждането, че майчиният език е право, но и отговорност, а 21 февруари е ден,  в който всички трябва да усетим и осъзнаем нашата отговорност за майчиният си език. „За това съхранявайки езиковото богатство на човечеството, съхраняваме и себе си, съхраняваме своята идентичност и своето достойнство”. Международния ден на майчиния език обявен от генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999г. се отбелязва ежегодно от 2000 година с цел насърчаване на многоезичието и културно многообразие. Тази дата е избрана в памет на събитието от 21-февруари 1952г. Когато в Дака столица на днешен Бангладеш, от куршумите на полицейски служители са били убити студенти –участници в демонстрацията за защита на родния си език-бенгалски, който са поискали да се признае за официален език на страната. Днес в света се говори на повече от 6000 езика.

 

Смядово

Образователният медиатор Ремзие Хюсеинова също отбеляза заедно с деца от гр. Смядово Деня на майчиния език.

Резмие раздаде в ромската  махала информационни материали относно този деня и обясняваше значението му и защо се отбелязва. Образователният медиатор се срещна с възпитаници на  Св. Св. Кирил и Методий гр. Смядово, където  всеки имаше възможността да сподели за него какъв му е майчиният език в семейството му.

Медиаторат предостави на децата повече информация относно Международния ден на майчиния език, от кога е започнал да се отбелязва и защо.

 

Павликени

Днес във ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак  отбелязаха Международен ден на майчиния език. Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Проведе се беседа с ученици на тема ,,защо този ден се отбелязва и какво учениците знаят за този него. Срещата  бе водена от образователният медиатор Стефан Стефанов.

Активно участие взеха и представители на ученическият парламент, който е създаден към училището. ”Денят на майчиния език” целеше да покаже езиковото многообразие. Езикът е основен фактор за нашата идентичност, начин за запазване и развиване на нашите традиции, но и предаването им на следващите поколения, сподели Стефан.