Образователните медиатори – липсващата част от пъзела в интеркултурното образование.

В периода от 8-10 ноември 2023 г. хотел Лесопарка в град Лясковец се превърна в център на интензивно и интерактивно обучение за повече от 80 образователни медиатори, назначени към училища от цялата страна. Обучението, организирано от Център Амалипе, съчета интензивни сесии, интерактивни упражнения и вдъхновяващи истории на успеха, създавайки среда за придобиване на знание и обмен на опит.
Събитието започна с откриване на обучението, представяне на участниците и на “Мрежата на образователните медиатори”. След това работата продължи в две паралелни групи. Едната бе водена от Деян Колев, председател на Център Амалипе, който предостави актуална и важна информация на образователните медиатори относно финансирането на позицията, ключови аспекти относно бъдещето на образователните медиатори през новата учебна година. Деян Колев подчерта важността на новия ресурс за назначаване на ОМ. Този иновативен подход, предоставен от април – май, включва промени в Наредбата за финансирането (член 52 а). Специален ресурс се бъде предоставен на училища и детски градини с концентрация на уязвими групи от юли 2023 г., като той ще бъде актуализиран от началото на 2024 г. Бройките са индивидуални, зависещи от броя на учениците и групата на уязвимост. 

 

Повече информация може да намерите тук.

В края на първия ден всички участници бяха събрани в една група за обща сесия. В тази част бе представена и инициативата за избор на „медиатори координатори“. Поради големия интерес за включване на образователни медиатори в мрежата и нейното развитие, Център Амалипе реши да проведе конкурс за определяне на ОМ координатори, които да съдействат активно за развитието на мрежата, като всичко това е на доброволен принцип. Избраните Медиатори-Координатори ще играят ключова роля в управлението на екипите и отговорността за въпроси и проблеми. Те ще поддържат актуална база данни на образователни медиатори, участват в срещи с Център Амалипе и подкрепят общността.


След като приключиха номинациите образователния медиатор Ташка Мутафова предложи на всички присъстващи да се събира членска вноска за всички образователни медиатори, които са включени към „Мрежата на образователните медиатори“, а от своя страна медиаторът Божидар Атанасов предложи членската вноска да бъде използвана за Фонд „Искам да уча“. Предложената годишна членска вноска от всички медиатори е 20 лв на година, като тепърва ще се съгласува с всички членове на мрежата. От своя страна Център Амалипе ще организира правилното и прозрачно събиране на членската вноска. Тези инициативи създават по-структурирана и ангажирана образователна мрежа, готова да превърне своята енергия в устойчив и ползотворен принос към бъдещето на образованието в страната.

През втория ден в първата сесия групите се размениха, за да може всички участници да преминат образователните сесии. След това всички участници имаха обща сесия относно организирането на кампании, като те бяха водени от Теодора Крумова и Атанас Атанасов. И в двете групи бе представен годишният календар с дейности, който Център Амалипе е създал, както и инициативите и кампаниите, които предстоят да се реализират от Център Амалипе. Една от предстоящите инициативи и кампании, в които могат да участват всички медиатори е „Медиатор на годината“, като тази инициатива се организира за трета поредна година и в нея могат да се включат всички образователни медиатори. Друга подобна инициатива, която предстои е кампанията „Моето мнение има значение“, която тази година ще бъде отворена и за образователни медиатори, които са направили екип с минимум двама включени родителе в него, но повече информация ще бъде изпратена на всички ОМ в началото на януари месец 2024 г. Освен, че бяха представени инициативите и кампаниите, в които могат да се включат желаещите ОМ, в сесията медиаторите успяха да научат стъпките за организиране на кампания, събитие или инициатива. Така всички участници вече могат успешно да организират подобни кампании или събития в училищата, в които работят.

В следобедните сесии участниците отново бяха разделени в две групи, като в едната група бяха с Деян Колев и Лало Каменов ( директор на ЦОИДУЕМ), а в другата лектор им бе Теодора Крумова. Темите в двете сесии бяха свързани с дискриминация и език на омраза, как да се идентифицира и как се реагира в подобни случаи. Благодарение на експертизата на г-н Каменов, участниците вече знаят реда за докладване и реагиране при случай на дискриминация.
В другата група, Теодора Крумова представи Европейските институции и предстоящите европейски избори. Участниците получиха ценна информация за функциите на институциите и важността на европейските въпроси в контекста на тяхната работа.

В края на деня участниците се срещнаха с успели роми, които им разказаха какъв е бил пътят на техния личен успех. За тази част бяха поканени Димитър Малинов служител в ОДМВР – Плевен, който им сподели своята лична история и колко е важно образованието. Самият той е завършил успешно и с много добър успех спортната гимназия в град Плевен. Той е бил добър футболист, но въпреки това решава, че иска да стане служител на реда и се записва в Академията на МВР, където е с най-добрия успех в целия випуск. Самият той в момента е женен и има две деца, като и двете учат – единият магистратура в България, а другият в Холандия. Посланието му към всички участници бе, че образованието е най-ценното нещо и образователните медиатори са изключително важни в този процес. 

След него Атанас Матеев, който е образователен медиатор и учител, представи своя първи роман – “Юман – силата на кръвта”, като разказа историята зад книгата и прочете кратки цитати от самата книга. Тя ще бъде налична в края на месец ноември, като за всички образователни медиатори цената ще бъде 12 лв. за брой. Заедно с Малинов, те представляваха вдъхновяваща доза мотивация за участниците в обучението.

В последния ден сесията бе посветена на работата на терен и взаимодействието с родителски клубове. Атанас Атанасов и Валери Ангелов от Център Амалипе представиха на участниците спецификата за работа с общността,  различните ромски групи, техните традиции и култура. Медиаторите трябва да познават по-добре общността, с която работят всеки ден, защото те са хората, които ще подкрепят модернизма в самите групи. Следващата сесия беше фокусирана върху работата с документация и спазване на поверителността. Обучението завърши с награждаване и връчване на сертификати, като участниците напуснаха Лясковец с нови знания и вдъхновение.
Този уникален опит в Лясковец не само укрепи образователната общност в страната, но и подчерта важността на ефективното обучение и вдъхновението, което може да бъде предоставено от професионални обучители. Събитието остави траен отпечатък в съзнанието на участниците, които се върнаха в училищата си с нови знания, мотивация и готовност да посрещнат в бъдеще предизвикателствата пред образованието в България.

Част от сесиите бяха излъчвани на живо и в ромската телевизия Романи Яг.

Повече за „Успех за теб“ може да намерите тук:
Комплект с документи за образователни медиатори:
Презентации от обучението:
Снимки от обучението:

ресурси за работата на образователния медиатор

Инициативата “Права на човека: Образоваме, вдъхновяваме, променяме!” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС).

 

“Мрежа на образователните медиатори” се администрира от Център Амалипе с подкрепата на Тръст за социална алтернатива.