Oбучение за млади ромски и неромски активисти на тема “Укрепване на положителните истории за ромите” се проведе във Велико Търново, България.

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, България, в партньорство с Международната мрежа “Пирен Аменца” и RGDTS, Унгария, организира обучение за млади ромски и неромски активисти на тема “Укрепване на положителните истории за ромите”. Обучението се проведе във Велико Търново, България, между 6 и 10 юни 2023 г, като обучението се застъпи с детски ромски фестивал „Отворено сърце“ организиран от Център Амалипе.
Предисторията на обучението се основаваше на факта, че антициганизмът има сериозни отрицателни последици за самочувствието, увереността и идентичността на младите роми. В обществото ромите често се стига до стереотипно представяне като престъпници, необразовани или бедни, а ромската култура и история не са достатъчно представени или са погрешно представени в учебните програми и медиите. Такива отрицателни нагласи и мнения имат дълготрайни последици върху идентичността на младите роми. Предишните обучения на YAG се фокусираха върху разпознаване и противодействие на речта на омразата срещу ромите, също така на разбирането на междусекторната дискриминация в ромските общности, както и на вътрешния антициганизъм, който младите роми могат да преживеят.
С това обучение, организаторите имаха за цел да направят крачка напред в укрепването на ромската идентичност сред младите роми и да се борят с антициганизма, като засилят положителните разкази за ромите. Това беше постигнато чрез споделяне на лични истории, представяне на емблематични ромски герои и героини и подчертаване на ценния принос, който ромите дават за изграждането на европейските общества. Обучението също така показа добри примери за популяризиране на ромската култура и традиции.
През петте дни на обучението, на участниците бяха представени различни практики, инструменти и методи, които насърчават положителни разкази за ромите. Бяха представени примери като образователните медиатори, които помагат на учениците да разберат ромската култура и история, уроци по ромски фолклор, които се провеждат в училищата, и ромският детски фестивал “Отворено сърце”, който организира Центърът “Амалипе”. Тези практики предоставят възможности на младите роми да се свържат с ромската култура, да се гордеят с нея и да я представят на широката общественост.
Участниците получиха възможност да чуят лични истории на успешни млади роми, които се противопоставят на стереотипите и допринасят за промяна в обществото. Това помогна на младежите да се вдъхновят и да видят, че и те могат да станат активни агенти за разпространение на положителния образ на ромите. По време на обучението беше подчертано, че всеки участник има ролята и възможността да мултиплицира наученото и да споделя личните си истории.
Една от интересните сесии е била “Кампании в социалните медии за популяризиране на положителния имидж и култура на ромската младеж”, на Деница Иванова която сподели следните аспекти:
Значимостта на социалните медии: влиянието на социалните медии и тяхната способност да достигнат широка аудитория; важността на използването на социалните медии като мощен инструмент за популяризиране на положителния имидж и култура на ромската младеж.
Освен това тя даде някои идеи за кампании, които биха могли да бъдат използвани за промотиране на ромската култура и младежите. Тези идеи включват създаване на положителни видеоклипове, споделяне на истории и преживявания на ромски младежи, публикуване на информация за традициите и културното наследство на ромите и други креативни подходи, като представи на участниците и интерактивната игра, която Център Амалипе създаде с въпроси за ромската култура.
По време на своята презентация тя акцентира върху значимостта на измерването на въздействието на кампаниите в социалните медии. Тя сподели методи и инструменти за оценяване на ефективността на кампаниите, като брой харесвания, споделяния, коментари и други метрики, които помагат да се измери постигнатият резултат и да се анализира успешността на кампанията.
В рамките на изказването си за успешна кампания в социалните мрежи, Деница Иванова сподели следните съвети и препоръки:
• Определяне на целта на кампанията: Първата стъпка към успешна кампания в социалните мрежи е да се определи ясна цел. Това може да бъде повишаване на осведомеността, промяна на отношението, насърчаване на действие или нещо друго. Определянето на целта ще помогне за фокусиране и да изграждане на подходящи стратегии и тактики.
• Познайте аудиторията си: Важно е да се разбере за кого е предназначена кампанията ви. Изследването на вашата целева аудитория ще ви помогне да разберете техните интереси, предпочитания и потребности. Това ви дава възможност да създадете съдържание, което е релевантно и привличащо за вашата аудитория.
• Създайте вълнуващо и качествено съдържание: За да привлечете внимание в социалните мрежи, трябва да създадете съдържание, което е вълнуващо, визуално привлекателно и качествено. Използвайте разнообразни формати като текстови публикации, видеоклипове, изображения, графики и др. Бъдете креативни и уникални, за да се отличавате от масата.
• Интерактивност и задействане на аудиторията: За да ангажирате вашата аудитория и да я включите в кампанията, използвайте интерактивни елементи като викторини, анкети, игри, хештагове и предизвикателства. Подтикнете хората да споделят своите мнения, преживявания и истории, което ще подсили ангажираността и взаимодействието с вашата кампания.
• Постоянно следете и анализирайте резултатите: Редовното следене и анализ на данните от кампанията е от съществено значение. Оценете ефективността на вашите публикации, взаимодействието на аудиторията, броя на споделянията и коментарите, както и влиянието върху вашата целева аудитория. Тези данни ще ви помогнат да промените и оптимизирате вашата стратегия за постигане на по-добри резултати.

Тези съвети и насоки помогнаха на участниците да разберат как да създадат и управляват успешна кампания в социалните мрежи, която ще помогне за популяризиране на положителния имидж и култура на ромската младеж.

В последния ден всички участници се присъединиха към детския ромски фестивал „Отворено Сърце“, като помагаха за неговото реализиране и в края на деня се включиха в поход във Велико Търново, който беше организиран с цел да привлече вниманието на обществото към проблемите, с които се сблъскват ромските деца.
Обучението във Велико Търново беше една успешна инициатива, която не само укрепи ромската идентичност на младите роми, но и ги овластява да бъдат активни агенти за промяна. През обучението беше осъзнато, че положителните разкази за ромите са средство за създаване на по-толерантно общество.
В заключение, обучението “Укрепване на положителните истории за ромите” предложи на участниците разнообразни активности, които им помогнаха да разширят своите познания за ромската култура и младежите. Участниците придобиха умения за работа в социалните медии, развиха сценарий за промотиране на ромската култура, обсъдиха възможности за създаване на положителни кампании и разбиране от медиите. Това обучение беше важна стъпка към постигане на по-добро разбиране и приемане на ромската култура и младежи в обществото.

 

Обучението е осъществено в рамките на проекта YAG от Център “Амалипе”, България. Проектът YAG (проект № 101049207) се финансира от програма “Граждани, равенство, права и ценности” (CERV) на ГД “Правосъдие”, Европейска комисия и се координира от Международната мрежа Phiren Amenca, Белгия в партньорство с RGDTS, Унгария и Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, България. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или [наименование на предоставящия орган]. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.