Ученици в действие: Заедно за гражданско участие и толерантност – обучение в Лозен събра активни младежи

Център “Амалипе” организира младежко обучение в Национално учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен от 1 до 4 октомври 2023 г. Обучението бе част от проекта “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който се изпълняваше съвместно с Фондация “Отворено общество” – София, Форум “Гражданско участие” и над десет училища в страната, с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България

Участниците в обучението, близо 80 ученици от гимназиален етап, имаха възможността да научат повече за своите граждански права, за толерантността, как да се ангажират активно в обществения живот и да развият лидерските си умения. През четирите дни на тренинга младежите се включиха в разнообразни занимания, които им помогнаха да подобрят самочувствието си, да повишат активността си в училищния живот и да научат как да работят в екип със съучениците си.

Участниците бяха разделени в 3 групи според класовете си, като всеки екип получи своя гражданска тема, по която работи през деня. А всички преминаха и през лекция с Деян Колев, която включи теми като “Стереотипи и предразсъдъци”, “Идентичност” и “Толерантност”. През сесиите, учениците бяха ангажирани в  дискусии, които им позволиха да разберат и споделят своите виждания по отношение на тези идеи. Освен това, младите лидери участваха в ролеви игри, с цел да преодолеят негативни стереотипи и предразсъдъци. Важен момент от обучението беше и насочването на вниманието към езика на омразата и как той се проявява в различни аспекти на живота. Учениците споделиха свои мнения и лични преживявания, които показаха колко е важна на борбата с езика на омразата и насърчаването на толерантност.

Групата на 8 и 9 клас разисква как се избират и как работят ученическите парламенти/ съвети в техните училища. Тъй като участниците са от различни образователни институции от цялата страна се отличиха известни разлики. Сесията продължи с извличане на идеалните според младежите правила за провеждане на ученически избори и провеждане на симулация на такива. Какви са ролите в един младежки изборен щаб, как ще проведат предизборна кампания и какво смятат да направят, за да подобрят училищната среда за всички. Това бяха въпросите, на които в края на деня младежите, разделени в две групи и всеки “влязъл в роля”, отговориха по време на обща сесия.

Групата на десетокласниците включи момичета и момчета, които впечатлиха с добра мисъл и трезви разсъждения. Повечето бяха от различни училища, но това не им попречи да се обединят при избора на име на групата. Нарекоха се „Групата на народа“В първата сесия с помощта на лекторите младежите попълниха знанията си за организирането и провеждането на местните избори. Изясниха понятия като бюлетина, ЦИК, листа, урна, избиратели и др. Във втората сесия младежите разиграха изборен процес. Чрез жребий две от групите бяха политически партии, които се явяват на местни избори, а третата група бяха избирателите. Кандидат кметовете и техните екипи, както и избирателите участваха в предизборен дебат, където представиха своите платформи и обещания, а избирателите задава своите въпроси. Една от партиите се изкуши да купува гласове, и след изборите се оказа, че точно тя печели.

Всичко това накара младежите в третата сесия, да започнат кампания за превенция на купуването и продаването на гласове. Момичетата и момчетата старателно измисляха стратегия за послание, за канали за разпространяване, за точната целева група и правилното време. Кампанията не остана само на хартия, а веднага започна разпространението на постер, изработен от младежите. „Едно подкупно обещание е равно на 4 години страдание. Не продавам гласа си!“ стартира като постер в социалните мрежи и вече се споделя активно. 

Учениците от 11 и 12 клас се включиха в едно образователно приключение, целящо да разгърне техните знания и разбирателство относно европейските институции и процесите на европейските избори. Разделени на групи, те изграждаха своите знания относно ценностите на Европейския съюз, характеристиките на всяка от европейските институции и начините, по които гражданите могат да се ангажират и влияят на тяхното функциониране.

Краят на обучението не беше края на техния ангажимент. Със страст и детайлна подготовка, те разработиха разнообразни образователни материали, включително кратки видеа, с една основна цел – да вдъхновят и мотивират своите връстници. Техните видео послания бяха насочени към предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г. и целта им беше да подчертаят важността на упражняване на гражданските права и гласуване. Учениците демонстрираха, че младите хора могат и трябва да участват активно във формирането на бъдещето на България, Европейския съюз и света.

А на 3-ти октомври обучение “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” бе прекъснато, за да могат всички да вземат участие в младежка конференция със същото име, която се проведе в Дом на Европа, София от 13:00ч. Участие в нея взеха Андриа Брулет-Родригез, заместник – посланик на Посолството на САЩ в България, Нели Колева и Росен Богомилов, съветници в политическия кабинет на Министъра на образованието проф. Галин Цоков, Жаклин Томас и Евгени Тодоров от Посолството на САЩ, Огнян Исаев от Тръста за социална алтернатива. Младежката конференция по нетрадиционен начин предразположи участниците да споделят опита си от последната една година, когато организираха обучения на връстници, кампании и дейности за това как можем да бъдем граждански активни, толерантни, променящи – към средата в училище, в малките населени места, в държавата като цяло. Повече за събитието вижте тук.

Четирите дни в Лозен бяха изключително вдъхновяващи и зареждащи за всички присъстващите. Лекторите бяха впечатлени от зрелостта и активността на младежите, от ентусиазма и идеите им. Всички работиха в екип, без значение, че се запознаха предния ден. Учениците започнаха да планират обменни визити, обощи кампании. Създадоха се приятелства, но се създадоха и екипи. Екипи от млади активни граждани, които ни припомниха отново, че надежда има, че промяната е възможна, когато мечтаем и действаме заедно. Както каза Чоно Иванов, ученик от Пазарджик по време на Конференцията:

„Много често задаваме въпроса дали ще се променят нещата, а всъщност ние сме тези, които трябва да ги променим. Когато се обединим, невъзможно няма!“

Надяваме се, че тази инициатива ще продължи да вдъхновява и обучава младежите, за да се ангажират активно в обществения живот и да насърчават едно по-толерантно, добро и сбъдващо общество!

 

 

 

 

Проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и единадесет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Проектът обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. Те са включени в набор от интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование и кампании/симулации. В рамките на проекта се разработват и използват набор от онлайн и други инструменти. Проектът се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.

Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук

Докладът “Гражданско участие и граждански ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности” можете да свалите оттук.