Още за Националната програма за изграждане на училищна STEM среда

На четвърти август МОН публикува резултатите от конкурса по Националната програма за изграждане на училищна STEM среда. По него са подкрепени 150 училища с близо 20 милиона лева. Седмица по-късно Министерският съвет одобри трансфери в размер 16 586 976 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Чрез тях ще бъде подкрепен създаването на кабинети в 128 училища. За едни и същи училища ли става дума? Какво ще се случи с училищата, чиито проекти бяха подадени, но не бяха одобрени?

НП “Изграждане на училищна STEM среда” е една от четирите нови национални програми, които ще бъдат реализирани през 2020 година  със средства от националния бюджет. Тя ще оперира с бюджет 20 млн. лева. Планирано бе да финансира 150 училищни STEM центрове. Националната програма е особено атрактивна тъй като предлага финансиране и за така наречените “твърди мерки”, които са особено привлекателни за училищата: ремонт, оборудване и други.

През май 546 училища от цялата страна кандидатстваха за създаването на училищни STEM центрове по Националната програма. В началото на юли МОН покани част от тези училища да подадат проекти. Училищата, одобрени да кандидатстват на втория етап бяха общо 262. Сред тях кандидатствалите с проект в голямата категория бяха 115, а в малката категория – 147.  В началото на август МОН одобри  100 училищни проекта в малката категория и 50 в голямата. Одобрените проекти в голямата категория може да видите тукОдобрените проекти в малката категория може да видите тук.

На своето заседание от 12-ти август Министерският съвет одобри трансфери в размер 16 586 976 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. 12 617 955 лв. са предвидени за реализиране на одобрените проекти на 45 общински училища по дейност I „Големи проекти”. 3 969 021 лв. се предоставят на одобрените проекти на 83 общински училища по Дейност II „Малки проекти”. Това не са нови средства към Националната програма, а тази част от нея, която е предназначена за общински училища. Средствата за общинските училища трябва да преминат през бюджетите на съответните общини. Останалите 22 училища ще получат средствата директно от Министерството на образованието и науката, което е принципал на някои училища.

 

Какво ще се случи с подадените, но неодобрени училищни проекти?

“Училищата, които не са одобрени през август, не трябва да се разочароват, заяви министър Вълчев по време на конференцията Дистанционно обучение в мултикултурна среда, организирана от Център Амалипе и Великотърновския университет на 30 юли. Смятаме, че чрез спестявания и допълнителен ресурс ще подкрепим през следващите няколко месеца всички или почти всички училища, които преминаха на първи кръг. А през следващите години ще направим тази инвестиция във всички други училища. За да подкрепим всички училища, които подадоха проекти, ще потърсим допълнителен финансов ресурс през следващите няколко месеца или най-късно в началото на 2020 първа година”, поясни министър Вълчев. Той допълни че МОН планира през следващите четири, максимум пет години да изгради STEM центрове във всички училища. В селищата с до 100 ученици те ще бъдат малки центрове, в училищата с до 300 ученици – средно големи, а в останалите – големи STEM центрове.

 

Вижте още 

Дистанционно обучение в мултикултурна среда: промяната, която не очаквахме  

Министър Вълчев за бъдещите инвестиции в образованието

Уеб страница на Националната програма