Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново отбеляза Международния ден за безопасен интернет

9 февруари е обявен като Международен ден за безопасен интернет, като началото е поставено през 2004 г. по инициатива на Европейската мрежа на центровете за безопасен интернет „Инсейф“, действаща в рамките на програмата на Европейската комисия „Безопасен интернет“. На този ден се организират мероприятия с цел да се повиши осведомеността на интернет потребителите за възможните опасности, които могат да се срещнат онлайн. 

Във връзка с отбелязването на международния ден за безопасен интернет, учениците от училищния ученически съвет в Професионална гимназия по моден дизайн изготвиха презентация под мотото “Заедно за по-добър интернет”. Съветниците изработиха правила на хартиен носител за информационните табла в класните стаи. Инициативата е израз на загриженост за безопасността на децата в дигиталния свят. 

Вижте посланията, изготвени от ученическия съвет на ПГ по моден дизайн – Велико Търново, по-долу:


Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.