Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“: актуални въпроси и отговори

Дейностите по проект „Подкрепа за успех“ приключват на 30.06.2022г. и за да продължат училищата да ползват образователните медиатори и социалните работници, назначени по проекта, те (училищата) трябва да кандидатстват по новата национална програма „Подкрепа за образователните медиатори…“. По нея могат да кандидатстват и  да поискат повече бройки за ОМ/СР. Могат да кандидатстват също така училища без концентрация на уязвими групи. Срокът за кандидатстване е 01.06.2022г. и той няма да бъде удължаван, за да може вече назначените медиатори да продължат своята дейност още от 01.07.2022г. Това стана ясно на онлайн среща, организирана от Център „Амалипе“, с ръководителя на националната програма госпожа Пенка Иванова. Какви други въпроси зададоха директорите на училища и какви отговори получиха от екипа на проекта?

Близо 200 директори на училища, учители и образователни медиатори се включиха в онлайн среща по повод кандидатстването по Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. Тя бе организирана от Център „Амалипе“ на 25.05.2022г. За да отговорят на поставените въпроси се включиха госпожа Пенка Иванова (директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, ръководител на проект „Подкрепа за успех“ и ръководител на новата национална програма) и Сехер Адилова.

На срещата станаха ясни няколко важни въпроса:

  • По национална програма могат да участват абсолютно всички държавни и общински училища – независимо дали са с концентрация на уязвими групи или без такава концентрация; както обучаващи в основна степен, така и в средна степен. Програмата е максимално отворена към всички училища, които имат нужда от образователен медиатор или социален работник.
  • Училищата, които получават финансиране по чл.52а по Наредбата за финансирането МОГАТ да кандидатстват по програмата: ако тези средства не са достатъчни и не са назначили образователни медиатори с тях, те могат да кандидатстват за пълните бройки, заложени в програмата (виж таблицата по-долу). Ако са назначили по-малък брой медиатори, могат да кандидатстват за допълнителна бройка/бройки. Ако са назначили достатъчен брой медиатори със средствата по чл.52а (това впрочем са много малко училища), те могат да поискат допълнително финансиране за СБКО и бонус за постигнат резултат.
  • Училищата без концентрация на уязвими групи могат да кандидатстват за бройката, посочена в таблицата.
  • Програмата ще бъде максимално отворена към конкретната ситуация на терен: затова нека директорите да посочват в придружаващото писмо конкретните специфики и нужди, ако те са по-различни от предвиденото в Националната програма и в таблицата.
  • Крайният срок за кандидатстване е 01.06.2022г. и той няма да бъде удължаван. Причината е, че екипът на Националната програма ще направи всичко възможно одобрените проекти да стартират от 01.07.2022г., за да може медиаторите, които са назначени по „Подкрепа за успех“ да продължат дейността си без прекъсване.
  • Проектите се подават в деловодството на МОН или по поща/куриер. Важи датата на пощенското клеймо. Проектите не се подават по електронен път.
  • По време на дискусията стана ясно, че са напълно достоверни примерните отговори, дадена на често задавани въпроси в информационния материал на Център “Амалипе”.

 

 

Пълният запис от срещата може да видите тук

 

По време на срещата бяха зададени множество въпроси и бе направено уточнение, че Център „Амалипе“ ще направи обобщение на въпроси, за които не е имало време да бъдат зададени. Можете да запишете такъв въпрос тук.

 

Център „Амалипе“ призовава всички училища, които са имали медиатор по проект „Подкрепа за успех“, както и други училища с потребност от такъв да кандидатстват! Крайният срок е скоро, но формулярът е лесен и се попълва много бързо. Образователните медиатори свършиха чудесна работа през предходните години и необходима да бъдат продължени. Те не могат сами да кандидатстват, кандидатства училището. Отделете време и подайте в срок проектното предложение!

 

Вижте още:

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“ е отворена за кандидатстване