Политическа воля, както и възобновен и по-качествен диалог с гражданските организации

Вицепремиерът Калина Константинова, народни представители от шестте основни парламентарни групи (без ПП „Възраждане“, които целенасочено не бяха поканени като част от политиката на Център Амалипе  да не работи с анти-ромски и анти-европейски партии), представители на Европейската комисия, посланици и дипломати, Омбудсманът на Република България Диана Ковачева, председателят на КЗД доц. д-р Анна Джумалиева, ръководителите на основни оперативни програми, ромски и про-ромски НПО, участваха в онлайн дискусионният форум „Политиките за равенство, приобщаване и участие на ромите: инвестиция в по-доброто бъдеще на България“. Той се проведе на 15-ти февруари и бе организиран от център „Амалипе“ и Фондация “Фридрих Еберт”. Какви въпроси дискутираха и до какви решения стигнаха участниците?
Онлайн дискусията бе организирана с цел представяне на анализа „Изпълнението на националната стратегия за интеграции на ромите“ и на доклада „Концепция за новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите“, изготвени от Център Амалипе, сдружение Свят без граници, Сдружение Нов Път и Фондация Фридрих Еберт. С двата доклада можете да се запознаете тук.
В началото на форума доц.д-р Алексей Пампоров представи доклада „Мониторингови бележки по изпълнението на Стратегията за интеграция на ромите (2012-2020)
Деян Колев представи концепцията за новата Национална стратегия, като направи уточнението, че тя е резултат от консенсус между множество ромски организации. Той уточни също така, че нейните основни идеи са били предлагани под една или друга форма през предходната година в процеса на изработването на новия стратегически документ. Част от тези предложения са били приети и интегрирани в стратегията, но друга важна част са включени формално/по незадоволителен начин или изобщо не са включени. Поради постоянния предизборен период, през изминалата година консултативният процес по изработването на новата стратегия е бил само на административно, а не на политическо ниво и голяма част от ромските организации не са участвали в него, подчерта Колев. Затова е необходимо в бърз порядък да бъдат обсъдени и включени и другите предложения на ромските организации.
Поради предстоящото одобряване на новата Национална стратегия за равенство приобщаване и участие на ромите, и поради липсата на политически дебат между отделните заинтересовани страни през предходните месеци, дискусията бързо се концентрира върху това, каква стратегия и какъв план за действие са необходими.
Допълване на последния работен вариант на стратегията с приоритети „Равенство пред закона/Борба с антиромската дискриминация“, „Ромско участие“, изработване на приложения с конкретни мерки за борба с антиромската дискриминация, сегрегацията в образованието и антиромските стереотипи, както и приемане на Стратегията чрез решение на Народното събрание (след като бъде приета от Министерски съвет), бяха основните точки, по които се обединиха голямата част от участниците. Идеята новата ромска стратегия, да бъде разгледана и гласувана в Народното събрание срещна подкрепата на всички парламентарни групи, както и бе изрично подкрепена от омбудсмана Диана Ковачева и от председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Джумалиева. Тя срещна също така подкрепата на посланици и представители на Европейската комисия (от ГД „Правосъдие“ и ГД „Заетост“). Всеобщо бе желанието новата Стратегия и Планът за действие към нея да бъдат работещи документи, като бъдат подкрепени с необходимото финансиране и отговорности на съответните институции.

По време на интензивната дискусия, модерирана от Ирина Недева, участниците направиха множество конкретни предложения. Можете да видите цялата дискусия във Фейсбук страницата на Център „Амалипе“ .
Очаквайте обобщение на основните изказвания и направени предложения на уеб страницата на Център „Амалипе“.

 

Събитието е организирано съвместно с:

 

Вижте още:
Анализ „Изпълнението на националната стратегия за интеграции на ромите“ и на доклад „Концепция за новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите
Презентацията на Алексей Пампоров 
Презентацията на Деян Колев
Запис на онлайн дискусията във Фейсбук