Предстоящо: Среща консултация за кандидатстване по НП “Подкрепа за образователните медиатори”

Поради множество въпроси, които получихме от образователните институции и скорошния краен срок за подаване на формуляри по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, Център Амалипе организира разяснителната среща. Срещата – консултация ще се проведе на 25 май 2022 г от 14.00 часа в онлайн платформа  Zoom.

В срещата можете да влезете чрез регистрация на  следния линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcuGtqzwjGtXT3tUQVOAl9UmCC8TH_Gu4 

Програмата е замислена като продължение на Дейност 7 от проект „Подкрепа за успех“, който приключва в края на юни. Образователните медиатори и социални работници, назначени по проекта, могат да бъдат продължени по Националната програма. Освен това, по нея могат да бъдат назначени и още медиатори / социални работници, включително и в училищата без концентрация на уязвими групи.

Въпроси и отговори за програмата може да видите и в статията на Център Амалипе:

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“ е отворена за кандидатстване