Проведено обучение за преодоляване на междусекторната дискриминация сред ромските младежи: Ромите ЛГБТ+ и равенството между половете

Център “Амалипе” и “Phiren Amenca” проведоха второто от поредицата обучения, които ще се състоят в рамките на проекта YAG. Обучението се проведе в град Печ – Унгария, като в него взеха участие повече от 20 младежи от ромски и неромски произход. Обучението бе на тема “Адресиране на междусекторната дискриминация сред ромските младежи: Ромите ЛГБТИ+ и равенството между половете”. Обучението имаше за цел да повиши капацитета на младите хора за разпознаване на междусекторната дискриминация сред ромските младежи. Събитието се проведе в периода 14-28 септември 2022 г., организирано от Център “Амалипе” и Международната мрежа “Phiren Amenca” в рамките на проекта “Младежта срещу антициганизма” – YAG, финансиран от програма “Граждани, равенство, права и ценности” на Европейската комисия.

По време на семинара участниците имаха възможност да се опознаят и да работят по няколко основни теми: междусекторна дискриминация, как да бъдем по-добър съюзник на ЛГБТИ+ (лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс хора), ромските жени и други междусекторни движения. През първия ден от обучението, водено от Joci Márton, Anna Daróczi и Marina Csikós, участниците обсъдиха интерсекционалноста, като термин и различните междусекторни дискриминнации, как можем да създадем ценни съюзи между различни маргинализирани общности. Участниците имаха възможност да работят по групи във всяка една от темите.

На втория ден от обучителната програма участниците обсъдиха интерсекционалноста и разнообразието сред ромските младежи а обучител бе Fedorkó Boglárka, която създаде креативни и подтикващи към дискусии сред участниците практически занятия.

На третия ден, участниците започнаха да подготвят своите постери и банери за прайд шествието в град Печ. След като изработиха различни флаери и постери участниците взеха участие в прайд шествието в град Печ. Това е вторият прайд на гордостта, който се организира в град Печ, като в този прайд участниците бяха над 1500 души въпреки лошите метеорологични условия.

Обучението за адресиране на междусекторната дискриминация сред ромските младежи: Ромите ЛГБТИ+ и равенството между половете е второто от поредицата обучения, които ще бъдат проведени в рамките на проекта YAG за повишаване на осведомеността относно явлението антициганизъм и за повишаване капацитета на младите хора за борба с него.

 

 

Това обучение е осъществено в рамките на проекта YAG от Център “Амалипе”, България. Проектът YAG (проект № 101049207) се финансира от програма “Граждани, равенство, права и ценности” (CERV) на ГД “Правосъдие”, Европейска комисия и се координира от Международната мрежа Phiren Amenca, Белгия в партньорство с RGDTS, Унгария и Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, България. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или [наименование на предоставящия орган]. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Снимки: Дико Йорданов