Публикуван е списъкът на защитените училища и ДГ за 2024 г.

Общо 264 училища и детски градини ще бъдат защитени през настоящата година. Това стана ясно, след като бе публикувано Решение на МС 23/22.01.2024. В резултат на обществените обсъждания 38 образователни институции са върнати в списъка – безспорен успех за тях и подкрепящите ги местни общности.

В статията  “Защо МОН предлага намаляване на защитените училища?”, алармирахме за предложеното в средата  на ноември Решение на МС, чрез което 41 училища и ДГ биха загубили своя статус на “защитени”. Апелирахме към МОН “да прегледа отново предложения списък и да включи „отпадналите“ 41 училища”, а към образователните институции – да активизират своите родители и Обществени съвети.

По време на обществените консултации голяма част от училищата и ДГ, предложени да отпаднат от списъка на защитените образователни институции, получиха впечатляваща подкрепа от родители, местна власт, СБУ, организации, Обществени съвети, Министерството на образованието и науката прояви впечатляваща гъвкавост и откликна на всички училища и ДГ, за които се застъпиха местните общности.

Център Амалипе поздравява всички 264 защитени училища и детски градини и пожелава да продължат ежедневните усилия за пълен обхват и качество на образованието в малките населени места! Благодарим на МОН за проявената гъвкавост и се надяваме в бъдеще Министерството да продължи да подкрепя училищата и ДГ, които са далеч от “жълтите павета”, но полагат впечатляващи усилия!

Решение на МС 23/22.01.2024 и списъкът на защитените училища и ДГ вижте тук

Вижте още:

Защо МОН предлага намаляване на защитените училища?

 

Изображение: hotpot.ai