Преодолявайки предизвикателства: Как Център Амалипе подкрепи 76 младежи по пътя им към образование чрез Програма ‘Равен шанс’

76 са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2022-2023г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Това се случи благодарение на Програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива.

Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г., като Център Амалипе е от организациите, които я администрират още от самото и начало. Учениците, които участват са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания.

За първия учебен срок, средният успех на подкрепените ученици от ТСА бе Много Добър 4,63 (за сравнение след първия срок на учебната 2021-2022 бе Добър 4,48). Средният брой неизвинени отсъствия бе 2. През втория учебен срок неизвинените отсъствия са 3, а съответно средният успех е Много добър 4,63 отново. Годишният среден успех на учениците е Много добър 4,76. Петнадесет от учениците нямат нито едно отсъствие по неуважителни причини за цялата година. Отличниците са 11. Зрелостниците, подкрепени от Център Амалипе, които бяха 21 през тази учебна година, успешно завършиха своето средно образование. Някои от тях кандидатстваха и вече са приети във висши учебни заведения. Така например Аксения Ранкова ще продължи образованието си в специалност “Предучилищна педагогика” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Отново там Синан Кадиров ще учи “Специална педагогика”. Вирджиния Атанасова също е приета и ще продължи образованието си в Медицински университет гр.Варна, както и Славка Андреева, която ще получи своето висше образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. И четиримата младежи се обучаваха досега в Шумен. Дългогодишният участник в Програмата Кирил Милушев от с.Караджово, който винаги е бил с отличен успех, съвсем естествено ще продължи да се развива и занапред. Той ще получава нови знания в Пловдивския университет в модерната специалност “Бизнес информационни технологии”. Също в Пловдив, но в съвсем друга посока, продължава и Зюмбюла Ламбова от Дълго поле, за която вече сме ви разказвали. През последните години тя бе една от най-активните ученички и доброволки в младежката мрежа на Център Амалипе. Зюмбюла винаги е искала да бъде полезна и да помага на другите и неслучайно от тази есен ще тръгне по сложния път на Медицината. 

Както и предходните години, учениците, участващи в Програмата, са много активни в училищния и извънучилищния живот. Учениците от професионалните гимназии участваха в различни конкурси и винаги се класираха на призови места. Част от участниците в Програмата са и председатели или членове на ученическите парламенти в техните училища и организираха и проведоха множество кампании, с които мотивираха и съучениците си да бъдат активни и да променят към по-добро средата си. Много от тях бяха част и от младежките групи за гражданско участие и толерантност към проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” и през пролетта на 2023г. организираха и проведоха множество граждански кампании, обучения за връстници и предизборни дебати. А зрелостникът Синан Кадиров дори бе водещ на тазгодишния детски фестивал “Отворено сърце”. 

Като част от дейностите по Програмата бе предвидено да се проведе по една училищна визита със седмокласници, на които да бъде представена Програмата и да се проведе мотивираща кампания за продължаване на образованието и втората такава, в която те да бъдат заведени в СУ или ПГ, където да им бъдат представени възможностите им. През тази учебна година екипът на Център Амалипе проведе общо 12 училищни визити, в които участваха ученици от Преселенци, Нови пазар, Зелена морава, Търнак, Търнава, Малорад и Мъглиж. Освен, че им бе предоставена информация за възможностите им след 7 клас, проведени бяха дискусии относно това колко е важно образованието за тях. Младежите посетиха и професионални училища в същата община или близки градове, където разбраха какви професии могат да получат, като имаха възможност дори да опитат някои от професионалните съоръжения в съответните училища, на които биха се обучавали в бъдеще. Виж повече тук. 

Дейностите по програма Равен шанс, както и помощта, която бе предоставена, бяха от изключително значение за учениците. Много от тях споделят, че без получените учебници или транспортните карти (особено в област Пазарджик) не биха могли да завършат образованието си или биха били силно затруднени в това. Ние обаче знаем и че без усилията на самите ученици, успехите им също нямаше да са факт. Затова се гордеем изключително много с всички ученици, които участваха в Програмата през изминалата учебна година и им желаем много успех за напред!

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.